Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L386 do L390 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 386 (zakonodaja) – 18. november 2020

Uredba Komisije (EU) 2020/1720 z dne 17. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede uvoza hrane za hišne živali iz Gruzije ( 1 )

6

  • L 387 (zakonodaja) – 19. november 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1727 z dne 18. novembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 glede nekaterih pravil o pooblaščenih gospodarskih subjektih

1

  • L 390 (zakonodaja) – 20. november 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1733 z dne 19. novembra 2020 o določitvi sprožitvenih količin za leti 2021 in 2022 za namene morebitne uporabe dodatnih uvoznih dajatev za nekatere vrste sadja in zelenjave

7( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 20. november 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.