Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L407 do L410 / 2021

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 407 (zakonodaja) – 17. november 2021

Sklep Sveta (SZVP) 2021/2008 z dne 16. novembra 2021 o spremembi in posodobitvi Sklepa (SZVP) 2018/340 o pripravi seznama projektov, ki se bodo oblikovali v okviru PESCO

37

  • L 408 (zakonodaja) – 17. november 2021

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/1997 z dne 15. novembra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1994 o dovoljenju Hrvaški, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

1

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/1998 z dne 15. novembra 2021 o dovoljenju Estoniji, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

3

  • L410 (zakonodaja) – 18. november 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2011 z dne 17. novembra 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz kablov iz optičnih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

51

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2012 z dne 17. novembra 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije in Indonezije

153

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1100 z dne 5. julija 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Turčije ( UL L 238, 6.7.2021 )

199

  • C464 (informacije in objave) – 17. november 2021

2021/C 464/06 - Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih aluminijastih koles s poreklom iz Maroka

19

  • C466 (informacije in objave) – 18. november 2021

2021/C 466/06 - Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

6

  • C466I (informacije in objave) – 18. november 2021

2021/C 466 I/01 - Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(8714 94 20 Zavore …. Za obstoječim besedilom in slikama se vstavi naslednje besedilo: „Ta tarifna podštevilka zajema tudi ‚druge zavore‘, ki niso vgrajene v pesto)

1

2021/C 466 I/02 - Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(na strani 271: se dodajo naslednje besedilo in fotografije: „6307 90 10 - pleteno ali kvačkano in 6307 90 91 - iz klobučevine in 6307 90 98 – drugo. Te tarifne podštevilke zajemajo izdelke iz tekstilnih materialov v obliki košar ali brlogov za živali in podobne izdelke, ...)

2( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 18. november 2021
TRINET Informatika, d.o.o.