Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L079I do L086 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

 • L 079I (zakonodaja) – 16. marec 2020

Priporočilo Komisije (EU) 2020/403 z dne 13. marca 2020 o postopkih ugotavljanja skladnosti in nadzora trga v okviru grožnje COVID-19

1

 • L 080 (zakonodaja) – 17. marec 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/404 z dne 12. marca 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 594/2009 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/406 z dne 16. marca 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/47 o zaščitnih ukrepih zaradi visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1719) ( 1 )

8

 • C 086I (informacije in objave) – 16. marec 2020

2020/C 86 I/01 - Covid-19 Smernice glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev

1

 • L 080I (zakonodaja) – 17. marec 2020

Sklep Sveta (SZVP) 2020/408 z dne 17. marca 2020 o spremembi Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

1

 • C 088I (informacije in objave) – 17. marec 2020

2020/C 88 I/01 - Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi in iz Uredbe Sveta (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo

1

 • C 089I (informacije in objave) – 18. marec 2020

2020/C 89 I/01 - Obvestilo Komisije Smernice za razlago uredb EU o pravicah potnikov v zvezi z razvojem razmer glede COVID-19

1

 • L 082I (zakonodaja) – 17. marec 2020

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/414 z dne 19. marca 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/570 v zvezi z zmogljivostmi resc EU za ustvarjanje zalog medicinske opreme (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1827) ( 1 )

1

 • L 084 (zakonodaja) – 20. marec 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/421 z dne 18. marca 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai seva ABTS-1857 in GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14) sev AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki sevi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 in EG 2348, Beauveria bassiana seva ATCC 74040 in GHA, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, fenpiroksimat, fosetil, Lecanicillium muscarium, (staro ime Verticilium lecanii) sev Ve 6, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) sev BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea sevi FOC PG 410.3, VRA 1835 in VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (staro ime S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (staro ime T. harzianum) sevi ICC012, T25 in TV1, Trichoderma atroviride (staro ime T. harzianum) seva IMI 206040 in T11, Trichoderma gamsii (staro imeT. viride) sev ICC080, Trichoderma harzianum seva T-22 in ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonazol in ziram ( 1 )

7

Uredba Komisije (EU) 2020/422 z dne 19. marca 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 297/95 v zvezi s prilagoditvijo pristojbin Evropske agencije za zdravila stopnji inflacije z učinkom od 1. aprila 2020 ( 1 )

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/423 z dne 19. marca 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za morske ribiške proizvode

15

POPRAVEK: Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) ( UL L 084 31.3.2016 )

24

Popravek Priporočila Komisije (EU) 2020/403 z dne 13. marca 2020 o postopkih ugotavljanja skladnosti in nadzora trga v okviru grožnje COVID-19 ( UL L 079I 16.3.2020 )

26

 • L 084I (zakonodaja) – 20. marec 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/426 z dne 19. marca 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

1

 • L 085 (zakonodaja) – 20. marec 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/409 z dne 17. februarja 2020 o pristopu Salomonovih otokov k začasnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

1

 • L 086 (zakonodaja) – 20. marec 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/415 z dne 19. marca 2020 o izvajanju člena 9 Uredbe (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/416 z dne 19. marca 2020 o izvajanju Uredbe (EU) št. 270/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Egiptu

3

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/417 z dne 19. marca 2020 o izvajanju Sklepa 2010/788/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo

9

Sklep Sveta (SZVP) 2020/418 z dne 19. marca 2020 o spremembi Sklepa Sveta 2011/172/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Egiptu

11

 • C 091 (informacije in objave) – 20. marec 2020

2020/C 91/03 - Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/172/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/418, in Uredbe Sveta (EU) št. 270/2011, kot je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/416 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Egiptu

4

2020/C 91/04 - Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/172/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 270/2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Egiptu

5

 • C 091I (informacije in objave) – 20. marec 2020

2020/C 91 I/01 - Sporočilo Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19

1

2020/C 91 I/02 - Sporočilo Komisije Navodila državam članicam v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov, kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/426

10( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 20. marec 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.