Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L241 in L242 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 241 (zakonodaja) – 27. julij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1090 z dne 24. julija 2020 o dovoljenju za L-histidin monohidroklorid monohidrat kot krmni dodatek za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP)

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1091 z dne 24. julija 2020 o dovoljenju za L-treonin kot krmni dodatek za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP)

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1092 z dne 24. julija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1263/2011 glede dovoljenja za Lactococcus lactis (NCIMB 30160) kot krmni dodatek za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP)

10

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1093 z dne 24. julija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 686/2012 o dodelitvi ocenjevanja aktivnih snovi, katerih odobritev poteče med 31. marcem 2025 in 27. decembrom 2028, državam članicam za namene postopka obnovitve (Besedilo velja za EGP)

13

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1095 z dne 24. julija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/502 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 kot krmni dodatek za krave molznice (Besedilo velja za EGP)

18

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1096 z dne 24. julija 2020 o podaljšanju dovoljenja za Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kot krmni dodatek za krave molznice in konje ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1119/2010 (imetnik dovoljenja Prosol S.p.A.) (Besedilo velja za EGP)

20

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1097 z dne 24. julija 2020 o dovoljenju za izvleček iz Tagetes erecta, bogat z luteinom, in izvleček iz Tagetes erecta z luteinom/zeaksantinom kot krmna dodatka za perutnino (razen za purane) za pitanje in nesnice ter za manj pomembne vrste perutnine za pitanje in nesnice (Besedilo velja za EGP)

23

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1098 z dne 24. julija 2020 o dovoljenju za eterično olje kardamoma iz Elettaria cardamomum (L.) Maton kot krmni dodatek za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP)

28

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1100 z dne 17. julija 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2015/32 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (EU) št. 1073/2013 (ECB/2020/33)

32

Sklep Komisije (EU) 2020/1101 z dne 23. julija 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 4936)

36

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1102 z dne 24. julija 2020 o odobritvi tehnologije, ki se uporablja v 48-voltnem učinkovitem motornem generatorju z 48/12-voltnim pretvornikom DC/DC za uporabo v osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih s konvencionalnim motorjem z notranjim zgorevanjem ter nekaterih hibridnih električnih osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih, kot inovativne tehnologije v skladu z Uredbo (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta in ob upoštevanju novega evropskega voznega cikla (NEDC) (Besedilo velja za EGP)

38

  • C 246 (informacije in objave) – 27. julij 2020

Posebno poročilo št. 17/2020 Instrumenti trgovinske zaščite: sistem za zaščito podjetij EU pred dampinškim in subvencioniranim uvozom deluje dobro 2020/C 246/02

2

  • L 242 (zakonodaja) – 28. julij 2020

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/1105 z dne 24. julija 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta (EU) 2017/784 o dovoljenju Italijanski republiki, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od členov 206 in 226 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

4

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1106 z dne 24. julija 2020 o pripravi začasnega poskusa na podlagi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES in 2002/57/ES v zvezi s pogostostjo uradnega preverjanja za poljske preglede pod uradnim nadzorom za osnovno seme, žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom in certificirano seme (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 4955)

7

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1107 z dne 27. julija 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno C(2020) 5208) (Besedilo velja za EGP)

11( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 28. julij 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.