Pregled zakonodaje : BREXIT - izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije

#Zakonodaja

Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

  • Sporazum o trgovini in sodelovanju

SPORAZUM O TRGOVINI IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO NA ENI STRANI TER ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA NA DRUGI STRANI (Uradni list Evropske unije L 444 / 2020, str. 14)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2254 z dne 29. decembra 2020 o sestavi navedb o poreklu na podlagi izjav dobavitelja za preferencialni izvoz v Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju (Uradni list Evropske unije L 446 / 2020, str. 1)

  • Brexit in prehodno obdobje - do 31. decembra 2020

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Uradni list Evropske unije C 384 I / 2019)

  • Področje carine

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju carinskih postopkov

Navodilo francoske carine za izvajanje postopkov ob izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije na carinskem področju

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju carinskih postopkov

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju izvoza

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju dobre prakse laboratorijev

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju trošarin

  • Področje DDV

Obdavčitev z DDV dobav blaga in storitev

Vračilo DDV

Severna Irska (XI)

Imenovanje davčnega zastopnika za DZ s sedežem v Združenem kraljestvu

Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju DDV za blago GB

Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju DDV za storitve GB

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju DDV za blago GB

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju DDV za storitve

  • Prepovedi in omejitve

Pravila EU na področju uvoznih/izvoznih dovoljenj za nekatero blago

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju prepovedi in omejitev

Pravila EU na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov

Izvoz blaga z dvojno rabo

  • Tranzitni postopek

Tranzitni scenariji

Uskladitev splošnih zavarovanj zaradi Brexita

  • Poreklo blaga

Podrobnejše informacije glede porekla so objavljene v dokumentu Evropske komisije

  • Trošarine

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Gibanje trošarinskih izdelkov po koncu prehodnega obdobja in v dokumentu Evropske komisije