Tečajna lista za pretvorbo tistih valut, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev, mesec september 2021

#Tečajnica

Menjalni tečaji evra, za namene carinskega vrednotenja, ki se uporabljajo od 1. 9. 2021 in veljajo za mesec september 2021 za pretvorbo tistih valut, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev. Tečaji se uporabljajo za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447).

Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.

Menjalni tečaji eura za tiste valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev in cene plemenitih kovini, so objavljeni na strani Banke Slovenije.

 

Klikniti tukaj >>>


Viri:Ljubljana, 2. september 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.