TRINET

Izpit za pridobitev licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

Navedeni strokovni izpit morajo opraviti: • osebe, ki želijo pridobiti licenco za opravljanje poslov
  zastopanja,


 • osebe, ki so že pridobile licenco 01. maja 2004 ali kasneje.Hkrati obveščamo tiste imetnike licenc (tako stalnih kot
začasnih), ki so jim bile le-te izdane pred 01. majem 2004, da so
njihove licence, v skladu s tretjim odstavkom 104. člena Zakona o
izvajanju carinskih predpisov evropske skupnosti (Uradni list RS, št.
25/2004), postale po tem datumu dokončne.


Uredba, ki je začela veljati 01. maja 2004, ne predvideva več
obnavljanja oziroma podaljševanja že izdanih licenc. To
pomeni, da licenca, izdana pred 01. majem 2004 ostane v veljavi,
razen če je Generalni carinski urad na podlagi 9. člena Uredbe in v
skladu z 9. členom ZICPES ne razveljavi ali spremeni oziroma je v
skladu z 8. členom ZICPES ne odvzame.

Povezave: • Carinska uprava RS: Licenca za opravljanje poslov
  zastopanja v carinskih zadevah – Kliknite tukaj>>>.


 • Carinska uprava RS: Strokovni izpit za pridobitev
  licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah –
  Kliknite tukaj>>>.


 • Uradni list RS: Uredba o pogojih za opravljanje poslov
  zastopanja v carinskih zadevah ( Uradni list RS, št. 33/2004
  in 109/2004)


 • Much d.o.o.: Usposabljanje in strokovni izpiti za
  opravljanje zastopanja v carinskih zadevah – Kliknite
  tukaj>>>.
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih