TRINET

Izpolnjevanje polja 40 pri zaključevanju postopka carinskega skladiščenja

Carinska uprava: „Zaradi dodatnih vprašanj glede
izpolnjevanja polja 40 pri zaključevanju postopka carinskega
skladiščenja, smo dopolnili drugi in tretji stolpec v tabeli
dopisa št. 426-21/1-1/2006/0310-010 z dne 15. 2. 2006. V
prilogi vam pošiljamo novo tabelo primerov izpolnjevanja polja
40 pri zaključevanju postopka carinskega skladiščenja, kjer so
upoštevane vse dopolnitve. S tem dopisom se preklicuje dopis
št. 426-21/1-1/2006/0310-010 z dne 15. 2. 2006.


Tabela: Izpolnjevanje polja 40 pri zaključevanju postopka
carinskega skladiščenja















































































Vrsta vnosa v carinsko skladišče



Opis



Praktični primer izpolnjenega polja 40 EUL



VNOS PO OBIČAJNEM POSTOPKU


Vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja je
bil narejen po običajnem postopku



Zaključek postopka carinskega skladiščenja z
deklaracijo po običajnem postopku (carinsko skladišče
katerekoli vrste):








 • v polje 40 se vpisuje zadnji predhodni komercialni
  dokument s katerim razpolaga imetnik skladišča (npr. 380 –
  komercialni dokument) oz. številka iz evidence s katero je
  bilo blago dano iz skladišča;




Z-380-235489*




 • kadar takšnega komercialnega dokumenta ni oz. v
  času carinjenja njegova številka ni znana se kot predhodni
  dokument v polje 40 vpisujejo evidenčni podatki deklaracije za
  postopek carinskega skladiščenja.




Z-IM-06SI0010180103456



Zaključek postopka po poenostavljenem postopku prijavljanja
blaga na podlagi hišnega carinjenja pri uvozu. V polje 40
se vpiše številka vpisa v evidence (hišno
carinjenje).



Y-CLE- 20060115-0005361



Zaključek postopka carinskega skladiščenja s
poenostavljenim tranzitnim postopkom (pooblaščeni
pošiljatelj):








 • v polje 40 se vpisuje zadnji predhodni komercialni
  dokument s katerim razpolaga imetnik skladišča (npr. 380 –
  komercialni dokument) oz. številka iz evidence s katero je
  bilo blago dano iz skladišča;




Z-380-235489




 • kadar takšnega komercialnega dokumenta ni oz. v
  času carinjenja njegova številka ni znana se kot predhodni
  dokument v polje 40 vpisujejo evidenčni podatki deklaracije za
  postopek carinskega skladiščenja.




Z-IM-06SI0010180103456



VNOS PO POENOSTAVLJENEM POSTOPKU


Vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja je
bil narejen na podlagi vpisa v evidence imetnika dovoljenja za
hišno carinjenje pri uvozu



Zaključek postopka carinskega skladiščenja z
deklaracijo po običajnem postopku. Predhodni postopek je vpis v
evidence imetnika dovoljenja za hišno carinjenje pri uvozu.








 • v polje 40 se vpisuje zadnji predhodni komercialni
  dokument s katerim razpolaga imetnik skladišča (npr. 380
  komercialni dokument) oz. številka iz evidence s katero je
  bilo blago dano iz skladišča;




Z-ZZZ-5498521*




 • kadar takšnega komercialnega dokumenta ni oz. v
  času carinjenja njegova številka ni znana, se vpiše
  številka vpisa v evidence (hišno carinjenje).




Y-CLE- 20060115-0000225**



Zaključek postopka carinskega skladiščenja se opravi
po poenostavljenem postopku (carinsko skladišče katerekoli
vrste):








 • v polje 40 se vpiše številka vpisa v
  evidence (hišno carinjenje).




Y-CLE- 20060115-0005354



Zaključek postopka carinskega skladiščenja s
poenostavljenim tranzitnim postopkom (pooblaščeni
pošiljatelj).








 • v polje 40 se vpiše zadnji predhodni komercialni
  dokument (npr. 380 komercialni dokument) oz. številka iz
  evidence s katero je bilo blago dano iz skladišča;




Z-ZZZ-5498521*




 • kadar takšnega komercialnega dokumenta ni oz. v
  času carinjenja njegova številka ni znana se vpiše
  številka vpisa v evidence (hišno carinjenje).




Y-CLE-20060115-0005354**











* za šifro Z se lahko uporabi katerakoli ustrezna šifra,
ki opredeljuje dokument na podlagi katerega se opravi iznos iz
carinskega skladišča iz Priloge
2 Pravilnika
o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se
uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni
list RS, št. 111/2005
).

** v polje 44 se vpiše šifra za pooblaščenega
prejemnika 3S040 Iz evidenc imetnika dovoljenja mora biti razvidna
povezava med EUL in vhodnimi vpisi v evidence ter evidenco izhodov
blaga in EUL iz skladišča. Sledljivost mora biti vseskozi
zagotovljena.

Iz evidenc imetnika dovoljenja mora biti razvidna povezava med EUL
in vhodnimi vpisi v evidence ter evidenco izhodov blaga in EUL iz
skladišča. Sledljivost mora biti vseskozi zagotovljena.


Povezave:



Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih