TRINET

Izvajanje uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma


Uporabniki so nam posredovali dopis Carinske uprave. Čeprav je dopis iz meseca julija 2003, bo prišel prav marsikateremu deklarantu, ki se srečuje z dokazovanjem, da v Skupnosti niso bila izplačana izvozna nadomestila.


Carinska uprava RS


“vsi carinski uradi”


akt št. 426-80/139-/2003/0760-001, z dne 25.7.2003


Zadeva: Izvajanje uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma


Glede izvajanja Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo
na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v
delu, ki se nanaša na trgovino, in začasni uporabi zapisnika
trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih
vzajemnin koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22.5.2000) (Uradni
list RS, št 65/03
, z dne 4.7.2003, in Uradni
list RS, št. 70/03
, z dne 18.07.2003) vam sporočamo
dodatna pojasnila, ki smo jih preko Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dobili od pristojnega
Generalnega direktorata za podjetništvo v Bruslju:


Kot veljavno dokazilo, da v Skupnosti niso bila izplačana
izvozna nadomestila, lahko uvoznik predloži: • izvod izvozne deklaracije na obrazcu ECL z vpisano opombo v
  polju 44, izdane in overjene s strani carinskega urada izvoza v
  Skupnosti v izvirniku, ki ga predloži uvoznik vsaj na vpogled (gl.
  točko 2 dopisa št. 426-80/139-2/2003/0760-001, z dne
  9.7.2003);


 • fotokopijo izvozne carinske deklaracije na obrazcu ECL, ki je
  v izvirniku potrjena s strani carinskih organov Skupnosti (lahko
  tudi carinskega organa izstopa);


 • izvod izvozne deklaracije na obrazcu ECL z vpisano opombo v
  polju 44 in vpisano številko deklaracije v polju A, ki pa ni
  nujno žigosana s strani carinskega organa, ali


 • natisnjeno elektronsko izvozno deklaracijo, kot je v prilogi
  tega dopisa, ki ima sicer vse značilnosti klasične ECL, vendar ni na
  predpisanem obrazcu, je pa v izvirniku overjena s strani carinskega
  organa.V vednost:Priloga: primer natisnjene elektronske izvozne deklaracije
(kliknite
tukaj
– datoteka je v pdf formatu
)


Povezani članki:


18.7.2003 │Od
19.7.2003 dalje spremembe pri uvozu kmetijskih izdelkov iz držav
Skupnosti


05.7.2003 │Znižane
carinske stopnje pri uvozu kmetijskih izdelkov iz Evropske skupnosti
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih