TRINET

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 61/2002


 


Javni razpisi za razdelitev dela carinskih kvot
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


(Uradni list RS, št. 61 z dne 12.07.2002,  Uradne objave št. 60 – 61, strani
od 5069 do 5076)


 


št.
511-9/2002


Razpis za
razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o izvajanju srednjeevropskega
sporazuma o prosti trgovini (Cefta) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št.
11 k CEFTA (Uradni
list RS, št. 110/01

). Za uvoz
iz:


   • Republike Bolgarije
  • Češke Republike
  • Republike Madžarske
  • Republike Poljske
  • Republike
    Slovaške

 


št. 50-154/2002


Razpis za
razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o izvajanju Evropskega sporazuma
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije

na drugi strani, v delu,
ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med
komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000)


 

 


št.
513-5/2002


Razpis za
razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za
leto 2002 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini
(GATT

)


 

 


št.
50-150/2002


Razpis za
razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o izvajanju Sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo


 

 


št.
50-153/2002


Razpis za
razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo in začasni uporabi
sprememb in dopolnitev protokola 3 Sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Turčijo


  


Za
razpis v pdf formatu kliknite

tukaj
.


  


Ostale
povezave:


Uredba
o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
(Uradni list RS, št.
107 z dne 22.12.2001)


·       
Priloga 1: Zahtevek
za izdajo potrdila o razpoložljivi količini blaga v okviru posamezne carinske
kvote


·       
Priloga 2: Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru
posamezne carinske kvote 
 


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih