TRINET

Luka Koper: nov informacijski sistem Edifact center 2 (EC2) – od 02.05.2022 dalje

 

Luka Koper je za poslovanje uporabnikov s kontejnerskim terminalom Luke Koper uvedla nov informacijski sistem Edifact center 2 (EC2). Gre za pomembno spremembo na področju elektronske komunikacije, vlog udeležencev in procesov. 

Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je za uporabo EC2 potrebno namestiti novo različico programske zbirke Trinet TLM, in sicer 3.134.1.14096.

 

 

1.) Opis novosti

 • EC2 uvaja uporabo elektronskih sporočil po standardu UN/EDIFACT med sistemi ladjarjev in PC Kontejnerski terminal Luke Koper
 • luške dispozicije za kontejnerski terminal se ukinejo (DVH, DIZ, BZ, enotna dispozicija,…), uvaja se nov tip luške dispozicije SRVR – Service request
 • dispozicija SRVR uvaja nov način vnos podatkov (najprej podatki o zabojniku, nato podatki o blagu v zabojniku), nove šifre storitev (npr. namesto T-K je TROUT), nov dvonivojski RIP status dispozicije (poleg statusa dispozicije je dodan tudi status posameznega zabojnika). Pripravljen je nov izpis Dispozicija – SRVR
 • EC2 uvaja ločitev informacij o zabojniku in informacij o blagu (primer vhod zabojnika v Luko: najprej ladjar najavi vhod zabojnika, nato špediter izdela vhodni SRVR)
 • carinski postopki ostajajo nespremenjeni: dodelitev VCP, vpisovanje podatkov o DOI,  vpisovanje prilog v dispozicijo, prihodni/odhodni cargo manifest, ICS, ECS,… (carinska obravnava blaga v zabojnikih poteka enako kot doslej)

 

2.) Spremembe v procesih

 • uvozni postopek (import) 
  • izdela se izhodni SRVR (izhod iz luke). Namesto dispozicije BZ je potrebno s strani ladjarja predhodno pridobiti Release order (ti. PIN številko) za vsak zabojnik posebej.
  • SRVR je možno izdelati preko spletnega servisa Luke Koper, ki za vpisano številko zabojnika + PIN številko vrne podatke iz EC2 (npr. številke zalivk, teže, opis blaga, luke, VCP,…), ostale podatke se nato v SRVR vpiše podobno kot doslej (priloge, DOI)
 • izvozni postopek (export)
  • najprej se izdela SRVR za vhod pošiljke v Luko, nato še izhodni SRVR (izhod na ladjo). Podatke se vpiše podobno kot doslej (booking, priloge, DOI), release order s strani ladjarja ni potreben. 
 • predaja praznih zabojnikov (DEPO)
  • izdela se izhodni SRVR/PE. Vpiše se velikost, višino in tip zabojnika ter številko bookinga (za vsak posamezen zabojnik posebej)
 • praznjenje zabojnika (STRIP) 
  • enotna dispozicija se ne uporablja več
  • izdela se naročilo za delo. V segmentu Dostava na skladišče je obvezen vnos številka zabojnika + release order (za vsak zabojnik posebej)
  • ko je naročilo sprejeto, se v EC2 samodejno izdela dispozicija za dostavo (številka dostave je razvidna v pregledu Plana dostave) 
  • nato se izdela dispozicijo STRIP. V glavi dispozicije je potrebno v polje Veza dispozicija vpisati številko dispozicije za dostavo. Pošiljka PF se izpolni podobno kot doslej (VCP, priloge, DOI), podatka SBE in DVH nista obvezna (lahko se vpiše številko dostave)
 • polnjenje zabojnika (STUFF)
  • enotna dispozicija se ne uporablja več
  • izdela se naročilo za delo. V segmentu Dostava na skladišče se polja release order ne vpisuje, številko zabojnika pa le v primeru, če je ladjar prehodno sprostil imenovan zabojnik
  • ko je naročilo sprejeto, se v EC2 samodejno izdela dispozicija za dostavo (številka dostave je razvidna v pregledu Plana dostave) 
  • nato se izdela dispozicijo STUFF. V glavi dispozicije je potrebno v polje Veza dispozicija vpisati številko dispozicije za dostavo. Pošiljka PB se izpolni podobno kot doslej (priloge, DOI)
 • carinski manifesti
  • prihodni cargo manifest: pripravi se vhodna dispozicija L-T (na enak način kot doslej). Pripravljene dispozicije L-T se ne pošilja v Luko, podatke se uporabi izključno za prenos v carinski manifest
  • odhodni cargo manifest: preko spletnega servisa Luke Koper se izdela dispozicijo SRVR, ki vsebuje podatke iz vseh izhodnih dispozicijah SRVR (glede na parametre šifra ladje, ticanje, ladjar). Za pripravo manifesta se nato uporabi nov izpis Odhodni carinski cargo manifest

 

3.) Navodila za uporabo

 

3.1.) Modul Dispozicije

 • za kontejnerske pošiljke se dispozicije DVH/DIZ ne uporabljajo več, izdelati je potrebno dispozicijo tipa SRVR

 • zaradi uvedbe novega tipa dispozicije SRVR je spremenjen vnos luške dispozicije: najprej se vpišejo podatki o zabojniku, nato podatki o blagu v zabojniku ter podatki o prilogah, DOI, nevarnem blagu IMDG. To pomeni, da se zabojnik vpiše samo enkrat, nato pa se v zavihku Blago vpišejo vse pošiljke blaga v zabojniku (če gre za zbirni zabojnik)

 • uporabljajo se nove šifre storitev:
  • TRIN – Kamionski vhod (namesto K-T)
  • TROU – Kamionski izhod (namesto T-K)
  • RLIN – Vagonski vhod (namesto V-T)
  • RLOU – Vagonski izhod (namesto T-V)
  • VSIN – Ladijski vhod (namesto L-T)
  • VSOUT – Ladijski izhod (namesto T-L)
  • TCUS – Dostava na carinski pregled  (namesto DOSC)
 • postopek na “import” strani – izdela se glava SRVR, podatke o zabojnikih se vpiše preko spletnega servisa, ostale podatke (npr. DOI se nato vpiše podobno kot danes):
  • ukaz Prenesi iz EC2: ta ukaz nadomešča dosedanji BZ – s tem ukazom v SRVR prenesete podatke iz »BZ-ja«: vpišete release order in številko zabojnika (enega ali več), TLM pokliče EC2 in v SRVR doda vse zabojnike iz Release orderja (prenesejo se vsi podatki kot jih je prijavil ladjar). Servis vrne tudi podatke o tem, ali je za posamezen zabojnik potrjen vhod oz. če je zabojnik že razložen iz ladje. Če je VCP že vpisan v EC2, se prenese tudi številka VCP. Po potrebi lahko potem v TLM dopolnite podatke.
  • ukaz Preveri VCP: če pri izdelavi SRVR s prenosom podatkov iz EC2 VCP še ni bil vpisan, ga lahko s tem ukazom vpišete naknadno (TLM preveri v EC2 če je VCP že določen: če je, ga vpiše v vaš SRVR)
 • postopek na “export” strani – najprej se izdela SRVR za vhod pošiljke v Luko, nato se izdela (klonira) še izhodni SRVR (izhod na ladjo)

 • vse obstoječe prenose podatkov v dispozicije lahko uporabite tudi za pripravo SRVR. Pri izbiri podatkov za prenos v dispozicijo je dodan nov ukaz Prenos v SRVR, ki bo kreiral nov SRVR s podatki iz prenosa (obstoječ ukaz Prenos kreira dispozicijo po starem)

 • SRVR se v Luko pošlje z ukazom RIP / Pošlji Service request SRVR (oz. s tipko F8). Poleg statusa celotnega SRVR je potrebno upoštevati še status posameznega zabojnika (ki se izpiše spodaj v seznamu zabojnikov). SRVR se pošlje samo enkrat, statusi zabojnikov se ažurirajo samodejno glede na prejem sporočil iz EC2 (zabojniki v enem SRVR so lahko sprejeti, lahko pa je kakšen od zabojnikov zavrnjen s strani TOS). V takem primeru se za zavrnjene zabojnike izdela nov SRVR 

 

3.2.) Modul Naročilo dela

 • pri vnosu naročila dela sta v segmentu Dostava na skladišče dodani dve novi polji:
  • številka zabojnika
  • release order
 • v primeru naročanja praznjenja zabojnikov je podatek obvezen (za vsak zabojnik posebej)

 

3.3.) Modul Plan dostave

 • v pregledu plana dostav so dodani novi podatki:
  • Status plana: N = Naročen, P = planiran, E = v napaki
  • Številka dostave: luška številka dispozicije za dostavo (ki se izdela v EC2 samodejno v primeru strip/stuff)
  • Številka pošiljke: številka pošiljke na dispoziciji za dostavo

 

3.4.) Modul Gibanje zabojnikov

 • pregled podatkov o gibanjih zabojnikov za posamezno dispozicijo SRVR je vezan na številko naročila (order number).
  • številka dispozicije SRVR je v stolpcu Številka naročila 
  • dodani so novi podatki (ladja, blago, IMDG, pakiranje, VGM,…)

 

 

 


 

Povezave:

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

Napake, vprašanja in predloge lahko sporočite tudi s pomočjo obrazca: Prijava napak, predlogov, vprašanj

 

Ljubljana, 1. maj 2022

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih