TRINET

Nižja trošarina za bencin

4043. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin
(Uradni list RS, št.
86, z dne 1.9.2003)

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.
84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije
Uredbo o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin


1. člen


V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in
plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01,
85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03,
55/03, 71/03 in 81/03) se v 1. členu spremeni znesek trošarine
za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 41, 2710 11 45 in
2710 11 49 (za 1.000 litrov), in znaša za:
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z
oktanskim številom (RON) do manj kot 98
87.188


84.223 tolarjev

1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z
oktanskim številom (RON) 98 ali več
87.188


84.223 tolarjev

2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina iz
prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s
prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih
sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.


3. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

št. 421-12/2000-25, Ljubljana, dne 1. septembra 2003., EVA
2003-1611-0141


Povezave:
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih