TRINET

Nižja trošarina za mineralna olja in plin


Nekaj izvlečkov iz Uredbe:

199. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin
(Uradni list RS, št.
4, z dne 19.1.2004)
Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.
84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije
Uredbo o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za
mineralna olja in plin1. člen


V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in
plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01,
85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03,
55/03, 71/03, 81/03, 86/03, 90/03, 93/03, 98/03, 104/03, 109/03,
121/03 in 129/03) se v 1. členu spremeni znesek trošarine za
neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 41, 2710 11 45 in 2710
11 49 ter za plinsko olje za pogonski namen in za ogrevanje iz
tarifnih oznak 2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1.000 litrov), in znaša
za:
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z
oktanskim številom (RON) do manj kot 98
93.764


90.671 tolarjev

1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z
oktanskim številom (RON) 98 ali več
93.764


90.671 tolarjev

2.1. plinsko olje za pogonski namen
74.024


72.221 tolarjev

2.2. plinsko olje za ogravanje
11.250


8.638 tolarjev

2. člen

Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina in plinskega
olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s
prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih
sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.


3. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

št. 421-12/2000-33, Ljubljana, dne 19. januarja2004., EVA
2004-1611-0059


Povezave:

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih