TRINET

Nov pravilnik o izpolnjevanju EUL in elektronskem poslovanju s CURSPolje
30
“Blago se nahaja v/na”


Izpolnjevanje tega polja je obveszno za vse izvozne (A-E),
tranzitne (F) in uvozne (H-K) carinske postopke. Izjema je torej le
tolpec G – dokazovanje Skupnostnega statusa blaga


S črkovno oznako so definirani stolpci iz t.i. Tabele EUL-SI –
gl. Url.
10/07 – str. 1167
.
Polje
35
Bruto masa (v kg)


Pravilo za BRUTO <> 1 kg


Če znaša masa: • BRUTO > 1 kg – se zaokroži:– od 0,001 do 0,499 navzdol na najbližji kg,


– od 0,5 do 0,999 navzgor na naslednji kg


Zaokrožene vrednosti se vpišejo brez decimalnih mest! • BRUTO < 1 kg - se vpiše kot 0,xyznpr. 0,654 za paket težek 654 gramov
Dodatne oznake za dopolnilni obrazec BIS


Kadar je v polju 1 EUL-a šifra deklaracije: • IM, EX, EU ali CO, mora biti v p.1 BIS-a: IM/c, EX/c, EU/c
  ali CO/c,


 • T1 , T2L, T2F ali T2SM, mora biti v p.1 BIS-a: T1bis ,
  T2Lbis, T2Fbis ali T2SMbis


 • T2L , T2LF ali T2LSM, mora biti v p.1 BIS-a: T2Lbis , T2LFbis
  ali T2LSMbisOp.: /c in bis – male črke!
Polje
2
– Pošiljatelj izvoznik


Pri uvozu, se v polje vpiše polno ime in naslov
zadnjega prodajalca blaga pred uvozom v Skupnost. Če
zadevna oseba ni znana, se polje ne izpolni
.
Pravilo za izpolnjevanje p.40 v primeru Y-CLE


Sprememnilo se je tudi poslovno pravilo za izpolnjevanje polja 40
v primeru vpisa začetne deklaracije po poenostavljenih postopkih in
vpisa v evidenco imetnika dovoljenja za hišno carinjenje –
šifra Y-CLE.


Zaporedna številka vpisa iz evidence imetnika dovoljenja se
iz dolžine največ 8 mest (n..8) spremeni na največ 11
mest (n..11)


Primer:


Y-CLE-20070208-12-00  20070208 – datum vpisa v evidenco –
  llllmmdd
  12 – zaporedna številka
  knjigovodskega vpisa. – (n..11)
  00 – lokacija (n2)

Novosti na področju šifrantov za izpolnjevanje EUL
Nacionalni šifrant posebnih oznak za polje 31 NS-15_(31)


V TLM znan tudi kot 31/3 (MKPT)


Novi šifri:


EC – “Evropa; tona kalijevega klorida”


TB – “Trošarina; odstotek biogoriva v energentu”
TARIC nacionalne dodatne oznake NS-16_(33)


V TLM znan tudi kot TARIC 33/4


Novi šiferi:


S056 – “Izdelki živalskega izvora, razen izdelkov s
poreklom iz Švice in Liechtensteina, s katerimi se na podlagi
sporazuma, ki sta ga ti državi sklenili z Evropsko skupnostjo, trguje
enako kot z izdelki držav članic”


S057 – “Mleko in mlečni proizvodi goveda, namenjeni za
prehrano ljudi, s poreklom iz Švice in Liechtensteina”
Šifrant vrst zavarovanja S-37_(52)


OTS. V TLM se ne uporablja!


Novi šifri:


7 – “Zavarovanje se ne zahteva od urada odhoda do prvega
urada tranzita (člen 10/2(b) konvencije o skupnem tranzitnem
postopku)”


A – “Zavarovanje se ne zahteva (člen 10/2(b) konvencije o
skupnem tranzitnem postopku)”
Nacionalni šifrant dodat. informacij NS-30_(44-1)


Polje 44


Novi šifri:


3I070 – “Zakonska osnova, ki dovoljuje izjemo pri
predložitvi dokumentov” – “zakonska osnova”


3L001 – “Dav. št. imetnika licence in dav. št.
imetnika dovoljenja za opravljanje poslov zastopanja v carinskih
zadevah” – “dav.št.L/dav.št.D”


“zakonska osnova” – v pravilniku navedli primer – npr.
Uredba ES št. 322 iz leta 2004 se zapiše “322/2004”


Šifra 3L001 se vpiše le v prvo imenovanje,
šteje pa se, da velja za celotno deklaracijo (tako kot šifre
3G001, 3G002, 3S010, 3S040, 3S016, 3S099, 3I020, 3I050, 3G03, 3I23,
3S13 in 3S14).


Črta se:


3V051 – “Vrednost podatkov ali programskih navodil…”
Predložene listine, potrdila in dovoljenja NS-32_(44-2)


Polje 44


Nova šifra:


3T54 – “Dokazila o dodanem biogorivu v skladu s 6. členom
Pravilnika o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana
biogoriva”


Obrazci in navodila za izpolnjevanje Skupne deklaracije (DV1 in
DV1-BIS) ter deklaracij v obliki seznama (List1 in List 2), se niso
spremenili.
Povezave:

Pripravil: Jože Podlogar


TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih