TRINET

Nov TLM modul AIS2 – Navodila za uporabo

 

Navodila za uporabo

 

 

Modul AIS2 omogoča izdelavo AIS2 uvoznih carinskih deklaracij.

 

 

Prikaz seznama deklaracij je razdeljen na prikaz deklaracij zgoraj, prikaz postavk in pripadajočih zavihkov k glavi deklaracije v srednjem delu ter prikaz pripadajočih zavihkov v postavkam deklaracije v spodnjem delu:

 

 
 

Podatki vpisani v deklaraciji so na ta način vidni brez odpiranja glave oz. postavke deklaracije.

Navodila za uporabo so začasna, saj bomo postopek izdelave deklaracije še izpopolnili.

 

1.) Vnos nove deklaracije (glava deklaracije) 

 

Novo deklaracijo vnesemo z ukazom Vnesi / Nov dokument. Vnos nove deklaracije je razdeljen na:

 • vnos glave deklaracije
 • vnos zavihkov, ki se navezujejo na glavo deklaracije (podatki, ki veljajo za vse postavke deklaracije)
 • vnos postavke
 • vnos zavihkov, ki se navezujejo na postavko (podatki, ki veljajo samo za izbrano postavko)

 

1.1.)  Zavihek Deklaracija 1/2

 

Vpišejo se podatki o vrsti deklaracije, izvozniku/prodajalcu, uvozniku/kupcu, deklarantu, pariteti, valuti in tečaju, postopku.

Vrsta deklaracije

Vrsta deklaracije EU se ne uporablja več, za vse tretje države se uporablja šifra IM.

Izvoznik in prodajalec

Če sta izvoznik in prodajalec enaka, lahko vpišete samo izvoznika in v polju Uporabi podatke za prodajalca izberete Da

Uvoznik in kupec

Če sta uvoznik in kupec enaka, lahko vpišete samo uvoznika in v polju Uporabi podatke za kupca izberete Da.

 

1.2.)  Zavihek Deklaracija 2/2

 

Vpišejo se podatki o načinu plačila, zavarovanju, odloženem plačilu, skladišču, lokaciji blaga, zastopniku in obliki zastopanja.

Način plačila

V polju način plačila se vpiše način plačila uvoznih dajatev (npr. R) – to velja tudi v primeru, če uvoznik uveljavlja odloženo plačilo DDV (odločitev uvoznika za odloženo plačilo DDV se vpiše v polju Dodatne davčne reference).

Garancija

Vpiše se šifro, tip garancije in številko GRN.

Odlog plačila

Vpiše se številko dovoljenja za odlog plačila ter šifro dovoljenja ter EORI številko imetnika dovoljenja za odlog plačila.

Carinsko skladišče

Vpiše se šifro in številko dovoljenja za carinsko skladišče, ter tip in številko skladišča.

Lokacija blaga

Vpišejo se podatki glede na dejanski kraj predložitve blaga:

 • Carinski terminal:

Vrsta lokacije: A

Kvalifikator: V

Naziv, naslov: v naziv lokacije se vpiše šifra carinskega urada, ostala polja se ne izpolni

 • Pooblaščeno mesto (dovoljenje 3S14):

Vrsta lokacije: B

Kvalifikator: Y

Naziv, naslov: v naziv lokacije se vpiše številko dovoljenja 3S14, vpiše se ostala polja: naslov, pošta, kraj in šifra države kraja predložitve blaga

 • Carinsko skladišče:

Vrsta lokacije: B

Kvalifikator: Z

Naziv, naslov: naziv lokacije se ne izpolni, vpiše se ostala polja: naslov, pošta, kraj in šifra države kraja, v katerem se nahaja carinsko skladišče

 • Odobreno mesto (dovoljenje 3S12):

Vrsta lokacije: C

Kvalifikator: Z

Naziv, naslov: naziv lokacije se ne izpolni, vpiše se ostala polja: naslov, pošta, kraj in šifra države kraja predložitve blaga

 • Odobreno mesto (3S12-ladja):

Vrsta lokacije: C

Kvalifikator: V

Naziv, naslov: v naziv lokacije se vpiše šifra carinskega urada z oznako LADJA (npr. SI006036/LADJA), ostala polja se ne izpolni

 

1.3.)  Vnos zavihkov k glavi deklaracije

 

Osnovno pravilo: vpišejo se podatki, ki veljajo za vse postavke deklaracije (npr. predhodni dokumenti, zabojniki, dovoljenja, pa tudi številka fakture, podatki za postopek 42). To pravilo je obvezno v primeru, če ima deklaracija več kot eno postavko, sicer pa je to opcijsko.

Zabojniki

V zavihek Transportna oprema se vpiše zabojnike, ki veljajo za vse postavke deklaracije

Predhodni dokumenti

Vpišejo se predhodni dokumenti, ki veljajo za vse postavke deklaracije

Priloge

Vpišejo se tiste priloge, ki veljajo za vse postavke deklaracije (npr. številka CMR, številka fakture).

Dodatne davčne reference

Izpolni se v primeru postopka 42, odloženega plačila DDV, v primeru eCommerce (IOSS pošiljka).

Postopek 42:

Potrebno je vpisati ID DDV številke kupca (dejanskega prejemnika) in njegovega davčnega zastopnika. Dokaz, da se uvoženo blago namerava odpeljati in odpremiti iz Slovenije v drugo državo članico, se vpiše v zavihek Priloge (s šifro Y044 tako kot doslej).

  • FR1 – uvoznik (dosedanja šifra Y040)
  • FR2 – stranka (šifra Y041)
  • FR3 – zastopnik (šifra Y042)

Odloženo plačilo DDV:

Če uvoznik uveljavlja odlog plačila DDV, se vpiše šifro FR7 in ID DDV uvoznika.

  • FR7 – zavezanec, ki je dolžan plačati DDV

 

Imetniki dovoljenj

Vpiše se morebitna dovoljenja (npr. AEO, skladišče): vpiše se šifro dovoljenja in EORI številko imetnika.

 

2.) Vnos postavke deklaracije

 

Vpišejo se država porekla, tarifna oznaka, ugodnost, teža, vrednost, opis blaga. Carinsko in statistično vrednost izračuna program.

Država preferencialnega porekla

V primeru, če se zahteva ugodnost 200 ali več, je poleg države porekla potrebno vpisati tudi državo preferencialnega porekla.

Tarifna oznaka

Vpiše se 10-mestna tarifna oznaka. Za pregled in izbiro Taric ukrepov je potrebno izbrati ukaz, ki prikaže seznam ukrepov (okno se odpre v TLM_v3 modulu). Po izbiri taric ukrepov program napolni ustrezna polja (npr. šifro ugodnosti, taric dodatno kodo, vpiše certifikate v priloge, ipd).

 

2.1.)  Vnos zavihkov k postavki deklaracije

 

Možen je vnos pakiranj, taric dodatnih kod, dajatev, varščin… ter zabojnikov, predhodnih dokumentov in prilog (kadar vpisani podatek velja samo za eno postavko; če podatek velja za vse postavke, se vpiše v glavi deklaracije)

Izračun uvoznih dajatev

Uvozne dajatve v zavihku Dajatve lahko vpišete z ukazom Izračunaj (za izračun dajatev se uporablja spletni servis FURS). V primeru, če ukaz ne vpiše dajatev, običajno deklaracija ni pravilno izpolnjena – v tem primeru izberite ukaz Dodatno / Izračunaj (info), ki prikaže parametre klica ter rezultat klica (izpiše se seznam dajatev oz. seznam napak).

 

Zavihek Dodatki in odbitki

Za vpis podatkov o DV.1 (se izpolnjuje če vrednost blaga presega 20.000,00 EUR). Vnos je predviden preko ukaza Porazdeli (v pripravi).

 

3.) RIP

 

Za pošiljanje deklaracije na carino se uporabi ukaz RIP ter izbere vrsto sporočila:

 • Uvozna deklaracija: pošiljanje AIS2 deklaracije (sporočilo IE415B)
 • Predložitev blaga: pošiljanje sporočila o predložitvi blaga (IE407B)
 • Popravek deklaracije: pošiljanje popravka deklaracije (IE413B)
 • Odgovor na rezultat kontrole: pošiljanje zahteve za prepustitev (IE454B)
 • Zahteva za razveljavitev: pošiljanje zahteva za razveljavitev deklaracije (IE414B)
 • Popravek deklaracije po prepustitvi: pošiljanje naknadnega popravka deklaracije – po prepustitvi (IE413C)
 • Obvestilo o vpisu v evidence: pošiljanje obvestila o vpisu v evidenco deklaranta (IE432)

 

Odgovore carine se prevzame z ukazom Sprejem odgovorov, z ukazom RIP paketi pa je omogočen pregled izmenjave sporočil s prikazom podrobnosti sporočila. Primer – pregled napak v zavrnjeni deklaraciji:

 • Izberite ukaz RIP paketi
 • V seznamu sporočil je potrebno izbrati zadnje prejeto sporočilo (npr. IE416B)
 • Izberite zavihek Funkcionalne napake

Če je deklaracija zavrnjena, se lahko deklaracija popravi in ponovno pošlje (predhodno storniranje statusa deklaracije ni potrebno).

 

4.) Tiskanje

 

Trenutno je na voljo izpis AIS2 deklaracije. Ostali izpisi (pregled deklaracij, kvartalno poročilo VIES,…) so v pripravi.

 

5.) Ostalo

 

Novo AIS2 deklaracijo je možno pripraviti tudi s prenosom podatkov iz prenosnih tabel, ki jih predhodno napolnite npr. s prenosom iz excel dokumenta. Uporabiti je možno tudi obstoječe prenose podatkov za modul AIS. Možna je tudi izdelava AIS2 deklaracije s prenosom podatkov iz stare AIS deklaracije.

Na voljo so ukazi:

 • Vnesi / Včitaj podatke / Zunanji viri – izdelava nove deklaracije iz prenosnih tabel
 • Vnesi / Včitaj podatke / Stari dokumenti – izdelava nove deklaracije s prenosom podatkov iz AIS deklaracije
 • Vnesi / Pripravi X deklaracijo za B – izdelava dopolnilne deklaracije X za nepopolno B deklaracijo

 

 
 
 

 
 
Za dodatna pojasnila oz. navodila se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si
 

 

Ljubljana, 28. september 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih