TRINET

Nov TLM modul Nadzor – elektronsko vlaganje dokumentov T2L

TLM – Modul Nadzor

Za skupnostno blago, ki bo zapustilo carinsko območje Skupnosti in bo kasneje ponovno vneseno na carinsko območje Skupnosti, je potrebno ob ponovnem vnosu na območje Skupnosti dokazati skupnostni status blaga. Ena od listin za dokazovanje statusa blaga je dokument T2L, ki ga je potrebno pri odpremi unijskega blaga predložiti carinskemu organu odhoda.

Finančna uprava Republike Slovenije je uvedla možnost elektronske izmenjave podatkov o dokazilih o carinskem statusu unijskega blaga (dokumentih T2L). V primerih, ko so podatki vloženi elektronsko, teh podatkov carinskim organom ne več potrebno vnašati ročno, temveč le preverijo in potrdijo prejete podatke.

Predložitev dokumenta T2L se izvede z vložitvijo elektronskega sporočila v modul Nadzor. Predložitev poteka v dveh korakih: izdelava dokumenta T2L, sledi pošiljanje dokumenta v modul Nadzor.

Predviden je naslednji scenarij:

Opis postopka:

  • deklarant pripravi dokument T2L
  • dokument se nato prenese v modul Nadzor, deklarant lahko k dokumentu T2L pripne priložene dokumente (fakturo, CMR – v skenirani oz. elektronski obliki)
  • dokument se nato pošlje na carino
  • če je dokument pravilen, je sprejet in prejme MRN številko. MRN številka se prenese tudi na T2L dokument
  • deklarant izpiše T2L dokument (v polju C se izpiše MRN številka) in ga predloži carini
  • carina T2L dokument overi z žigom ter ga vrne deklarantu (podatkov iz dokumenta T2L ni več potrebno ročno vnašati v carinski sistem)

TLM modul Nadzor

Modul omogoča evidentiranje carinskih dokumentov, ki se trenutno vlagajo na papirju in se ne evidentirajo v druge samostojne carinske aplikacije. Omogočeno je evidentiranje dokumentov v dveh vlogah: PRIHOD in ODHOD. Vloga PRIHOD vsebinsko pokriva: evidentiranje vstopa pošiljk v EU, evidentiranje prihoda pošiljk v oddelek za carinjenje, drugo evidentiranje blaga v oddelku za carinjenje. Vloga ODHOD vsebinsko pokriva: evidentiranje izstopa pošiljk iz EU, evidentiranje odhoda pošiljk iz oddelka za carinjenje.

TLM modul Nadzor omogoča vnos in pošiljanje dokumentov v carinski sistem Nadzor (MNAD) preko elektronskih sporočil v skladu s Katalogom elektronskih sporočil za modul nadzor MNAD, ki je objavljen na spletni strani carine. Vsa poslana sporočila so v xml obliki, elektronsko podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter šifrirana z digitalnim potrdilom. Na voljo je pregled vseh izdelanih dokumentov, ki ga je možno prilagajati po lastnih potrebah (zamenjati vrstni red stolpcev, dodati oz. odstraniti posamezne stolpce…), možna je tudi uporaba različnih filtrov, ki olajšajo iskanje podatkov.

Programski modul TLM Nadzor je sestavni del programske zbirke TLM – Trinet Logistični management. Programska zbirka temelji na enotnem podatkovnem modelu, zato so podatki, ki so vneseni v enem modulu na voljo v vseh ostalih modulih. Omogočen je nadzor in upravljanje uporabniških pravic na nivoju posameznih uporabnikov kot tudi na nivoju posameznih modulov. Pri razvoju programa je uporabljena sodobna IT tehnologija: program je zasnovan v trinivojski strukturi (odjemalec, strežnik, podatkovni strežnik SQL), vgrajena je tehnologija za posodabljanje preko interneta – to velja tako za posodabljanje programa kot tudi za posodabljanje podatkovnega modela in odvisnih podatkov (baza Taric, tečajne liste, predpisani šifranti,…). Omogočena je tudi preprosta in učinkovita integracija z okoljem.

Cenik

Cenik licenc za programsko opremo:

  Modul TLM Modul Nadzor (T2L)250,00 EUR

V ceno so vključene licence za 3 delovna mesta. Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

Računalniška izmenjava podatkov (RIP) se obračuna po ceniku, ki je objavljen na spletni strani www.trinet.si.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 11. marec 2016

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih