TRINET

Nov TLM modul NCTS5 Prispetje – Navodila za uporabo

 

Navodila za uporabo 

Verzija dokumenta 1.0 

 

Evropska Komisija je uvedla sistem NCTS faza 5 zaradi uskladitve z zakonodajnimi zahtevami Carinskega zakonika Unije 952/2013 (CZU) ter uskladitve z novim podatkovnim naborom iz priloge B Delegirane uredbe 2015/2446 in Izvedbene uredbe 2015/2447 CZU (DU/IU), ob tem pa so v NCTS5 omogočene tudi nacionalne dopolnitve posameznih držav.

V Sloveniji se bo NCTS5 začel uporabljati dne 22.02.2023 ob 0:00

 
Zaradi novega evropskega podatkovnega modela ter novih elekronskih sporočil smo pripravili nov TLM modul NCTS5. Tranzitni postopki, začeti v NCTS4, se bodo zaključili v starem modulu, za tranzitne postopke, začete po uvedbi NCTS5, pa je potrebno uporabiti nov TLM modul (to velja tudi za najavo prispetja tranzitne pošiljke, pri kateri se je tranzitni postopek začel pred 22.02.2023).

Nov modul zaženete v razdelku TLMv4, nato izberete modul NCTS5 – Tranzit – prispetje.

 
Modul NCTS5 – Tranzit – prispetje se bo odprl v novem TLM klientu v4 in prikazal seznam izdelanih NCTS5 prispetij.
 
Prikaz seznama deklaracij je razdeljen na prikaz deklaracij zgoraj, spodaj pa so prikazani podatki posamezne deklaracije (v primeru prejema dovoljenja za raztovor). V tem delu se preveri in po potrebi vnese zaznamke o nepravilnostih v tranzitni pošiljki, ki so bili odkriti pri raztovoru blaga.
  
 

Navodila za uporabo so začasna, saj bomo postopek izdelave deklaracije še izpopolnili.

 

1.) Vnos novega prispetja 

 

Novo deklaracijo vnesemo z ukazom Vnesi / Nov dokument. Vnos novega prispetja je razdeljen na:

 • vnos podatkov o deklaraciji (osnovni podatki deklaracije)
 • vnos morebitnih dogodkov (incidentov) med prevozom

 

1.1.)  Redni postopek

 

Vpišejo se podatki o prispeli tranzitni pošiljki blaga: 

 • MRN številka
 • Datum prispetja: vpiše se tekoči (sistemski) datum
 • Dejanski urad predložitve
 • Poenostavljen postopek: izbere se vrednost Ne
 • Prejemnik: vpiše se deklaranta, ki vlaga prispetje
 • Lokacija blaga, kraj predložitve

Če je blago prispelo na namembni carinski urad, se v lokacijo blaga vpiše:

 • kraj predložitve: NOTRANJOST
 • vrsta lokacije: A – določena lokacija
 • identifikacija lokacije: V – carinski urad
 • carinski urad: šifra carinskega urada, kjer je blago predloženo
 • kontakt: lahko se vpiše priimek in ime, telefon ter elektronski naslov
 • ostala polja lokacije ne smejo biti izpolnjena

Če je blago prispelo na namembni carinski urad SI006044 – Luka Koper, se vpiše:

 • kraj predložitve: PC KOPER
 • vrsta lokacije: A – določena lokacija
 • identifikacija lokacije: Z – prosti tekst
 • ulica: DVH + številka vhodne dispozicije
 • kontakt: lahko se vpiše priimek in ime, telefon ter elektronski naslov
 • ostala polja lokacije ne smejo biti vpisana

Če je blago prispelo v rednem postopku na odobren kraj predložitve, se vpiše:

 • kraj predložitve: NOTRANJOST
 • vrsta lokacije: C – odobreno mesto
 • identifikacija lokacije: Z – prosti tekst
 • točen naslov v polje Ulica, pošta, kraj in država
 • kontakt: lahko se vpiše priimek in ime, telefon ter elektronski naslov
 • ostala polja ne smejo biti vpisana

 

 

1.2.)  Poenostavljen postopek

 

Vpišejo se podatki o prispeli tranzitni pošiljki blaga: 

 • MRN številka
 • Datum prispetja: vpiše se tekoči (sistemski) datum
 • Dejanski urad predložitve
 • Poenostavljen postopek: izbere se vrednost Da
 • Dovoljenje: vpiše se šifra dovoljenja (C522 – dovoljenje za pooblaščenega prejemnika) ter v drugo polje oznaka A3
 • Prejemnik: vpiše se imetnika dovoljenja oz. pooblaščenega prejemnika
 • Lokacija blaga, kraj predložitve

Če se prispelo blago vskladišči v carinsko skladišče, se v lokacijo blaga vpiše:

 • kraj predložitve: NOTRANJOST
 • vrsta lokacije: – pooblaščeno mesto
 • identifikacija lokacije: Y – številka dovoljenja
 • kontakt: v osebo se vpiše natančen naslov skladišča, telefon ter elektronski naslov kontaktne osebe
 • na drugem zavihku se vpiše še številka dovoljenja ter v drugo podpolje šifro: SKL
 • ostala polja lokacije ne smejo biti izpolnjena

Če se blago carini na kamionu, se vpiše:

 • kraj predložitve: NOTRANJOST
 • vrsta lokacije: – pooblaščeno mesto
 • identifikacija lokacije: Y – številka dovoljenja
 • kontakt: v osebo se vpiše natančen naslov lokacije, kjer se blago nahaja, telefon ter elektronski naslov kontaktne osebe
 • na zavihku Dodatno se vpiše še številka dovoljenja, drugo podpolje pa se ne izpolni
 • ostala polja lokacije ne smejo biti izpolnjena

  

 

2.) RIP

 

Za pošiljanje deklaracije na carino se uporabi ukaz RIP ter izbere vrsto sporočila:

 • Najava prispetja: pošiljanje NCTS5 deklaracije (sporočilo IE007)
 • Zaznamki pri raztovoru: pošiljanje sporočila z zaznamki pri raztovoru (IE044)

Odgovore carine se prevzame z ukazom Sprejem odgovorov, z ukazom RIP paketi pa je omogočen pregled izmenjave sporočil s prikazom podrobnosti sporočila. Primer – pregled napak v zavrnjeni deklaraciji:

 • Izberite ukaz RIP paketi
 • V seznamu sporočil je potrebno izbrati zadnje prejeto sporočilo (npr. IE057)
 • Izberite zavihek Funkcionalne napake

Če je deklaracija zavrnjena, se lahko deklaracija popravi in ponovno pošlje (predhodno storniranje statusa deklaracije ni potrebno).

 

2.1.)  Pošiljanje prispetja

 

Za pošiljanje deklaracije na carino se uporabi ukaz RIP ter izbere vrsto sporočila Najava prispetja (IE007). Če prispetje vsebuje napake, bo zavrnjeno, sicer bo:

 • v rednem postopku po opravljenih carinskih formalnostih prepuščeno
 • v poenostavljenem postopku deklarant oz. prejemnik po izteku timerja prejme dovoljenje za raztovor 

 

2.1.)  Pošiljanje zaznamkov pri raztovoru

 

V poenostavljenem postopku je potrebno po prejemu dovoljenja za raztovor blago raztovoriti ter zaznamke pri raztovoru poslati na carino – uporabi se ukaz RIP ter izbere vrsto sporočila Zaznamki pri raztovoru (IE044). 

Pomembno:

 • Če so bile pri raztovoru odkrite nepravilnosti, je potrebno te nepravilnosti najprej vpisati v prispetje (glejte poglavje 3.), šele nato se pošlje zaznamke pri raztovoru na carino.

Pri pošiljanju zaznamkov pri raztovoru se vpiše:

 • Ustreza: izberite Da, če ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, sicer Ne (ne ustreza)
 • Zalivke ustreza: izberite Da, če ni bilo ugotovljenih nepravilnosti glede zalivk, sicer Ne (ne ustreza),
  • Pomembno! Če tranzitna pošiljka nima nameščenih carinskih zalivk, se polje ne izpolni (izberite vednost Prazno)
 • Raztovor končan: običajno se vpiše Da (raztovor zaključen v celoti)  
 • Datum raztovora: 
 • Zaznamki pri raztovoru: kratek opis odkritih nepravilnosti (oz. prazno, če ni bilo zaznamkov)

Če nepravilnosti pri raztovoru ni bilo (polje Ustreza je Da), bo prispetje prepuščeno, sicer mora o zaznamkih pri raztovoru odločiti carinski urad. 

 

3.) Poročanje nepravilnosti pri raztovoru

 

 

4.) Tiskanje

 

Izpisi (pregled deklaracij, komisijski zapisnik,…) so v pripravi.

 

5.) Ostalo

 

Novo NCTS5 deklaracijo je možno pripraviti tudi s prenosom podatkov iz prenosnih tabel, ki jih predhodno napolnite npr. s prenosom iz excel dokumenta. Uporabiti je možno tudi obstoječe prenose podatkov za modul NCTS Prispetje. Možna je tudi izdelava NCTS5 deklaracije s prenosom podatkov iz stare NCTS deklaracije. Na voljo je tudi izdelava deklaracije na podlagi XML datoteke (xml datoteka mora biti v obliki NCTS5 deklaracije oz. pripravljena z ukazom Prenos podatkov / V XML datoteko) – s tem lahko npr. preverimo pravilnost vaša deklaracije (pripravite deklaracijo v xml obliki z ukazom Prenos podatkov / V XML datoteko, nato pa nam shranjeno deklaracijo v xml obliki pošljite po elektronski pošti).

Na voljo so ukazi:

 • Vnesi / Včitaj podatke / Zunanji viri – izdelava nove deklaracije iz prenosnih tabel
 • Vnesi / Včitaj podatke / Stari NCTS dokumenti – izdelava nove deklaracije s prenosom podatkov iz stare NCTS deklaracije
 • Vnesi / Včitaj podatke / Iz XML datoteke – izdelava nove deklaracije s prenosom iz XML datoteke  
 
 
 

 
 
Za dodatna pojasnila oz. navodila se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si
 

 

Ljubljana, 19. februar 2023

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

Arhiv sprememb:

* Verzija 1.0, 22.02.2023, osnovna navodila za uporabo

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih