TRINET

Nova TLM verzija 3.88.0.8687

 

Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.88.0.8687. Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro.

 

Opis novosti (glede na predhodno verzijo 3.86.4.8671 —> 3.88.0.8687)

 

Nova verzija vsebuje spremembe v skladu z novim Carinskim zakonikom Unije, ki se začne v celoti uporabljati od 01. maja 2016 dalje. Podrobnejši opis zakonodajnih novosti je na voljo v novici: Pregled novosti v carinskih postopkih po 1. maju 2016

 

1.) Modul Uvoz – AIS:

 • implementirane so spremembe v skladu z novim carinskim zakonikom Unije
 • šifre za zastopanje 3L001 ni več potrebno vpisovati
 • menjalni tečaj za preračun carinske vrednosti iz tujih valut je enak celotni mesec
 • posodobljeni so šifranti (tip deklaracije, tip skladišča, vrste postopkov, metode vrednotenja,…)
 • posodobljene so kontrole pri shranjevanju deklaracije ter pri pošiljanju v RIP
 • posodobljen izpis DV1 – deklaracija o carinski vrednosti (DV1 se uporabi v primeru, ko vrednost blaga presega 20.000,00 EUR)

2.) Modul Izvoz – AES:

 • implementirane so spremembe v skladu z novim carinskim zakonikom Unije
 • šifre za zastopanje 3L001 ni več potrebno vpisovati
 • menjalni tečaj za preračun carinske vrednosti iz tujih valut je enak celotni mesec
 • posodobljeni so šifranti (tip deklaracije, tip skladišča, vrste postopkov, metode vrednotenja,…)
 • posodobljene so kontrole pri shranjevanju deklaracije ter pri pošiljanju v RIP

3.) Modul Knjigovodski vpisi:

 • implementirane so spremembe v skladu z novim carinskim zakonikom Unije
 • predelava delovanja modula na podlagi novega šifranta tipa carinskih skladišč (npr. vodenje evidence carinskega skladišča tip D)

4.) Modul Tranzit – NCTS:

 • implementirane so spremembe v skladu z novim carinskim zakonikom Unije
 • v tranzitno deklaracijo ni več potrebno vpisovati podatkov o občutljivem blagu (blago s povečanim tveganjem pri postopku tranzita)
 • skupno zavarovanje se zato lahko uporabi za vse vrste tranzitnega blaga
 • posodobljene so kontrole pri shranjevanju deklaracije ter pri pošiljanju v RIP

5.) Modul Skupna deklaracija:

 • namesto termina skupna deklaracija se uporablja nov termin začasna hramba
 • dodana je možnost elektronskega prenosa deklaracije za začasno hrambo na carino – preko novega TLM modula Nadzor
 • v primeru uspešnega prenosa se na deklaraciji za začasno hrambo izpiše MRN številka

6.) Modul T2L:

 • pripravljen je nov TLM modul T2L, ki omogoča vnos dokumentov za dokazovanje statusa unijskega blaga T2L
 • dodana je možnost elektronskega prenosa dokumentov T2L na carino (preko novega TLM modula Nadzor)
 • v primeru uspešnega prenosa se na dokumentu T2L izpiše MRN številka

7.) Modul Nadzor:

 • pripravljen je nov TLM modul Nadzor (MNAD) za evidentiranje carinskih dokumentov, ki se trenutno vlagajo na papirju in se ne evidentirajo v druge samostojne carinske aplikacije
 • modul Nadzor omogoča pošiljanje dokumentov v carinski sistem Nadzor (MNAD) preko elektronskih sporočil v XML obliki (elektronska izmenjava podatkov se trenutno uporablja za dokazila o statusu unijskega blaga (dokumente T2L) in za deklaracije za začasno hrambo)

 

 

 


 

Povezave:

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

Napake, vprašanja in predloge lahko sporočite tudi s pomočjo obrazca: Prijava napak, predlogov, vprašanj

 

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 2. maj 2016

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih