TRINET

Nova TLM verzija 3.88.2.8719

 

Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.88.2.8719. Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro.

 

Opis novosti (glede na predhodno verzijo 3.88.1.8697 —> 3.88.2.8719)

 

1.) Modul Carinski računi:

 • modul je dopolnjen na podlagi sprememb v xml sporočilu o nastalem carinskem dolgu, ki ga prejemajo carinski dolžniki, ki so v sistemu EPOS registrirani za področje poslovanja Specifikacija faktur in plačil
 • v carinskem računu so dodani podatki za obračun zamudnih obresti – poleg skupnega zneska računa se izpiše še osnova za izračun zamudnih obresti  (v primeru ko carinski račun ne bo plačan v roku)
 • Od 1. 5. 2016 dalje bo potrebno od uvoznih dajatev, ki ne bodo plačane v roku, zaračunati zamudne obresti v skladu s 114. členom Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (v nadaljevanju: CZU). V skladu z navedenim členom se obresti zaračunavajo:
  • od dne izteka predpisanega roka do dne plačila
  • po obrestni meri, ki je enaka obrestni meri, objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ki jo je Evropska centralna banka uporabljala za svoje operacije glavnega refinanciranja prvi dan meseca, v katerem znesek zapade v plačilo, povečani za dve odstotni točki
 • Glede na to, da se obveznosti iz naslova carinskega dolga, ki so vzpostavljene na podlagi carinskih deklaracij, praviloma poravnavajo skupaj za več carinskih deklaracij, ki so vključene na posamezno obvestilo o nastalem dolgu, bo na obvestilih o nastalem dolgu, ki bodo izdani po 1. 5. 2016 posebej prikazan tudi podatek o višini carinskega dolga na katerega bodo obračunane zamudne obresti, upoštevajoč določbo 114. člena CZU, da se zamudne obresti ne obračunajo na uvozne dajatve, če znesek le-teh znaša manj kot 10 EUR. Osnova za izračun zamudnih obresti torej vsebuje vse carinske deklaracije v obračunu razen tistih, kjer je skupni znesek uvoznih dajatev manjši od 10,00 EUR.

2.) Modul Skupna deklaracija:

 • namesto termina skupna deklaracija se uporablja nov termin začasna hramba
 • dodana je možnost elektronskega prenosa deklaracije za začasno hrambo na carino – preko novega TLM modula Nadzor
 • v primeru uspešnega prenosa se na deklaraciji za začasno hrambo izpiše MRN številka

3.) Modul Nadzor:

 • pripravljen je nov TLM modul Nadzor (MNAD) za evidentiranje carinskih dokumentov, ki se trenutno vlagajo na papirju in se ne evidentirajo v druge samostojne carinske aplikacije
 • modul Nadzor omogoča pošiljanje dokumentov v carinski sistem Nadzor (MNAD) preko elektronskih sporočil v XML obliki (elektronska izmenjava podatkov se trenutno uporablja za dokazila o statusu unijskega blaga (dokumente T2L) in za deklaracije za začasno hrambo)

 

Povezave:

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

Napake, vprašanja in predloge lahko sporočite tudi s pomočjo obrazca: Prijava napak, predlogov, vprašanj

 

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 16. maj 2016

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih