TRINET

Nova verzija programa Intrastat – 1.1.0.86 – novosti za leto 2005


  • popravek 08, ki je potreben za
    pravilno delovanje tarife v letu 2005. Pri večini uporabnikov, ki
    imajo posodobljen avtomat je popravek že opravljen.


  • nova verzija programa Intrastat
    v.1.1.0.86 in izpisov


  • posodobitev šifrantov


  • uporabniška navodilaPOSTOPEK POSODOBITVE


1. Popravek: is08.zip


V programu Intrastat izberite Orodja,
Ažuriranje/nove verzije, v zgornjem polju izberite: »Drugo:vpiši
ime datoteke«, nato v spodnje polje vpišite »IS08.ZIP«.Ta posodobitev se izvede samo enkrat

2. Nova verzija programa


Posodobite program Intrastat tako, da kliknete Orodja ,
Ažuriranje/nove verzije, izberite »Nova verzija programa«
in kliknete gumb »Shrani«.Ta posodobitev se izvede na vsaki delovni postaji

3. Posodobitev Šifrantov


V programu Intrastat izberite Orodja, Ažuriranje/nove verzije, v
zgornjem polju izberite: »Drugo:vpiši ime datoteke«,
nato v spodnje polje vpišite »IS09.ZIP«.Ta posodobitev se izvede samo enkrat

4. Posodobitev izpisov


To opravite tako, da kliknete Orodja, Ažuriranje/nove verzije,
izberete »Drugo: vpiši ime datoteke« in v polje
imena datoteke vpišete ISizpisi.zip ter kliknete »Shrani«.Ta posodobitev se izvede na vsaki delovni postaji

5. Navodila za uporabo programa
GLAVNE NOVOSTI V NOVI VERZIJI:


V letu 2005 so bili s strani SURS objavljeni novi šifranti,
ki stopijo v veljavo s poročili za Januar 2005. Ta posodobitev opravi
tudi januarsko posodobitev šifrantov.


Podatki, ki niso obvezni za poročanje v primeru nižjega praga
poročanja (statistična vrednost), se v poročilu ne pošiljajo.
Pri
prenosih podatkov je prihajalo do primerov, ko se je statistična
vrednost blaga poročala kljub nižjemu pragu. V kolikor je podatek o
statistični vrednosti prisoten še od prej, ga lahko brišemo
s tem, da zamenjamo tok blaga ali vpišemo datum dogodka na
drugo obdobje. Takrat program vpraša, če naj briše
vsebino zaprtih polj. To potrdite. Nato vrnete datum na prejšnjo
vrednost. Druga pot brisanja je tipka Ctrl-B.


Seznam izpisov, ki so na voljo.
Informacija:

Izpisi »IS-Deklaracija« ni več
v uporabi.


Pošiljanje poročil, ki vsebujejo več kot 999 združenih
postavk ni več mogoče.
Ker RIP ne vzame več kot 999 postavk v
enem poročilu, se poročilo ob dodeljevanju evidenčnih številk
razbije na dve poročili ali več
.


Prefix (predpona) na Evidenčni številki za posameznega
deklaranta.
Zaradi možnosti podvajanja evidenčnih številk
poročil, ki so jih poslali različni deklaranti, je možna nastavitev
predpone v evidenčni številki
.


V tabeli postavk je omogočeno filtriranje za lažje iskanje
podatkov
Pri dokumentih z velikim številom postavk,
lahko po novem prikažemo le skupino postavk z določeno vrednostjo
(npr. številke dokumenta). Kadar vključimo filter na
postavkah, bo veljal tudi, ko odpremo postavke, kar pomeni, da se z
gumbi naprej in nazaj sprehajamo samo po tistih, ki so vključene v
filtru
.


Hitrejše dodeljevanje Evidenčnih številk


Hitrejše izvajanje Prenosov podatkov v Intrastat


Izboljšan prikaz tarife


Ob ponovnem zagonu se program sam postavi na dokument, ki je bil
nazadnje aktiven.


Izpisi


Možnost izpisa na PDF ali na E-MailUvedli smo tudi novejši sistem izpisov, ki omogoča
izpis tudi na datoteke PDF(Acrobat Reader©), HTML in druge ali
pa direktno pošiljanje datoteke na elektronsko pošto.
Zaenkrat deluje le na enem izpisu in sicer »IS_Poročilo_združeno
(3)«
Poleg dosedanjih možnosti izpisa na ekran ali na
tiskalnik, sta dodani možnosti izpisa na PDF datoteko ali pošiljanja
na elektronski naslov
.


Na šifrantih – izbira izpisov glede na mesto, kje v
programu se nahajamo.


Glede na to, kje se v programu nahajamo, gumb »Izpisi«
prikliče izpise, ki se tičejo trenutne lokacije v programu. Npr. v
šifrantu Držav, dobimo izpise šifranta držav
.


Dodan izpis za analitika postavke SURS – »IS postavka
– podrobnosti«
V poročilu je poslana postavka lahko
združena iz postavk različnih dokumentov. Dodan izpis nam omogoča
vpogled v to, iz katerih dokumentov podatek izvira
.


Razbijanje vrednosti – onemogočen vpis podatkov v polja, ki
so za informacijo o trenutnih vrednostih.
Za lažje delo z
razbijanjem se v ta polja ne da več pisati, ampak samo v odsek
»Popravek«

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih