TRINET

Nova verzija programa NCTS – 1.0.0.97 – NCTS faza 3.2.1.


I. POSTOPEK POSODABLJANJA NA STREŽNIKU


Postopek je možno izvesti tudi na katerem drugem računalniku,
vendar samo enkrat!!


Vrstni red posodabljanja je pomemben – izvesti je
potrebno vse korake v navedem vrstnem redu.


Posamezne korake lahko ponovite.


V primeru napak pri posodabljanju pa pošljite obvestilo o
napaki na helpdesk@trinet.si


1a.) Sprememba baze podatkov


Izberite ukaz Orodja / Ažuriranje/nove verzije, nato izberite
opcijo Drugo:vpiši ime datoteke in vpišite NCTS17.zipProgram mora izpisati “Spremembe uspešno vnesene”


1b.) Nova verzija programa


Izberite ukaz Orodja / Nova verzija programa


Po ažuriranju mora biti verzija programa 1.0.0.97 (ali
višja)


1c.) Sprememba izpisov


Izberite ukaz Orodja / Ažuriranje/nove verzije, nato izberite
opcijo Drugo:vpiši ime datoteke in vpišite
NCTSIZPISI.zip


Program mora izpisati “Spremembe uspešno vnesene”.
Dodan je izpis alternativnega dokazila, možna je uporaba Obrazca A za
pomožni postopek, spremenjen je tudi izpis Pooblastila za prevzem
tranzitnih listin…


1d.) Nova verzija programa Avtomat


Pojdite iz programa NCTS, zaprite ostale programe, zaprite program
Avtomat in pojdite na internetno stran portal.trinet.si in v okno za
prenos datotek vpišite AVTOMAT09.EXEKliknite na gumb Potrdi in datoteko zaženite (odpri/run) kar s
spletnega mesta. Nato sledite navodilom za namestitev.


Po končani namestitvi zaprite internetno stran in ponovno poženite
program Avtomat. Po ažuriranju mora biti verzija programa Avtomat
1.0.0.417
(ali višja)


1e.) Ažuriranje šifrantov


Pojdite spet v program NCTS in izberite ukaz Orodja / Ažuriranje
šifrantov #2
. Program mora izpisati “Ažuriranje
uspešno zaključeno
“.


Izvedejo se potrebne spremembe v šifrantih (npr. nova šifra
CAL v šifrantu Posebni zaznamki).


1f.) Nastavitev podatkov o garanciji/zavarovanju


Izberite ukaz Nastavitve / Garancija/zavarovanje. Odpre se okno za
vpis podatkov o zavarovanju:


vpišemo podatke o tipu zavarovanja (npr.1-skupno
zavarovanje), vpišemo številko GRN, višino
referenčnega zneska garancije
. Vpišite podatke iz dopisa
GCU o vaši GRN številki.V polju Vnos kode dostopa izberite način vnašanja kode
dostopa (0-ena sama koda dostopa za vse uporabnike; • 1-vsaka lokacija ima svojo kodo dostopa;


 • 2-kodo dostopa je treba vedno vpisati ročno;


 • 3-kodo dostopa program prenese iz klonirane deklaracije).Glede na izbran način nato po potrebi vpišite še
kodo dostopa.


1g.) Nastavitev šifranta lokacij


Izberite menu Šifranti/Lokacije: kliknike gumb Uredi
in izberite zavihek NCTS – izbrati je potrebno “fazo
NCTS”: izberite 1 – Faza 3.1 (ne pozabite, 29.12.2004,
oziroma takoj, ko bo na carini začela delovati NCTS faza 3.2.1.,
spremenite na 2 – Faza 3.2.1
)Uporabniki, ki so izbrali način vnosa kode dostopa ločeno po
lokacijah, morajo vpisati tudi kodo dostopa za vsako lokacijo.
II. POSTOPEK POSODABLJANJA NA DELOVNIH POSTAJAH


Na vseh ostalih delovnih postajah je potrebno izvesti samo
spodaj navedene korake.


Vrstni red posodabljanja je pomemben – izvesti je
potrebno vse korake v navedem vrstnem redu.


Posamezne korake lahko ponovite.


V primeru napak pri posodabljanju pa pošljite obvestilo o
napaki na helpdesk@trinet.si.


2a.) Nova verzija programa


Izberite ukaz Orodja / Nova verzija programa


Po ažuriranju mora biti verzija programa 1.0.0.97 (ali
višja)


2b.) Sprememba izpisov


Izberite ukaz Orodja / Ažuriranje/nove verzije, nato izberite
opcijo Drugo:vpiši ime datoteke in vpišite
NCTSIZPISI.zip


Program mora izpisati “Spremembe uspešno vnesene“.
Dodan je izpis alternativnega dokazila, možna je uporaba Obrazca A za
pomožni postopek, spremenjen je tudi izpis Pooblastila za prevzem
tranzitnih listin…
III. OPIS SPREMEMB – Uvedba NCTS faze 3.2.1. • Zavarovanje: zaradi uvedbe nove faze so spremenjene številke
  GRN. Poleg tega so za uporabo posamezne GRN dodeljene nove
  štirimestne kode dostopa – podatke ste prejeli v dopisu
  Generalne carinske uprave. Podatki o GRN številkah in
  kodah dostopa so zaupni, zato ravnajte z njimi pazljivo
  !


 • Sistem NCTS nadzira trenutno stanje dolga za posamezno
  zavarovanje (GRN), zato je vnos podatkov o višini
  morebitnega carinskega dolga obvezen
  ! Podatki se vnašajo
  tako kot doslej v polje Carinski dolg, v deklaracijo pa se zapišejo
  v zavihek Posebni zaznamki z uporabo šifre CAL

 • Za izračun morebitnega carinskega dolga je dodana tečajna
  lista: tako lahko vnesete podatke o fakturni vrednosti tranzitnega
  blaga v valuti (npr. EUR, CHF, USD), program pa vrednosti preračuna
  v SIT. Seveda lahko vpišete več faktur, v različnih
  valutah.
  Uporablja se “carinska” – mesečna tečajna
  lista; posodobite je lahko kar preko spleta, tako da izberete ukaz
  Orodja, Ažuriranje/nove verzije in nato potrdite opcijo Nova tečajna
  lista.


 • Morebitni carinski dolg znaša 32% vrednosti blaga (10%
  carina, 20% DDV); v posebnih primerih pa lahko znesek morebitnega
  carinskega dolga vpišete tudi ročno (npr. trošarinsko
  blago)Primer:


Številka fakture: 154
Vrednost blaga: 2.340,00 USD
 • Uporaba nakladnic ni več dovoljena – uporabiti je
  potrebno postavke


 • Uporaba pomožnega postopka v primeru nedelovanja
  sistema NCTS: tranzitno deklaracijo izdelamo na običajen način.
  Deklaracije nato ne smemo poslati v RIP, ampak za uporabo
  pomožnega postopka izberemo gumb Pomožni postopek:
Status deklaracije se spremeni v Pomožni postopek. Izpišemo
tri izvode Obrazca A. V rednem postopku nato urad odhoda na
obrazce odtisne žig Pomožni postopek
(v poenostavljenem postopku
to stori glavni zavezanec – pooblaščeni pošiljatelj).


Več o uporabi pomožnega postopka preberite v Navodilih
za uporabo programa NCTS
.


Opomba! Kadar gre za težave delovanja sistema
NCTS zgolj na strani glavnega zavezanca
, mora glavni zavezanec za
pridobitev dovoljenja za uporabo pomožnega postopka vložiti
pisni zahtevek
na pristojni urad odhoda. • Za potrebe dodatnega dokazovanja prepustitve tranzitne
  pošiljke
  na namembnem uradu lahko izpišemo tudi
  obrazec Alternativno dokazilo (Alternative proof). Gre
  pravzaprav za dodaten izvod obrazca A z ustrezno navedbo. Obrazec se
  izpiše pri glavnem zavezancu (ko je deklaracija sprejeta in
  dobi MRN številko; na prazen list papirja) in se izroči
  vozniku, ki nato ta obrazec predloži namembnemu carinskemu uradu za
  potrditev.
  Alternativno dokazilo se lahko izpiše tudi za
  deklaracije v pomožnem postopku – vendar še ni jasno,
  kako bo s potrjevanjem tega dokazila s strani urada odhoda.
 • Spremenjen je izpis Pooblastila za prevzem tranzitnih
  listin
  – dodana je registrska številka kamiona, v
  primeru uporabe druge GRN številke se izpiše tudi
  znesek morebitnega carinskega dolga

IV. NOVA VERZIJA NAVODIL ZA UPORABO PROGRAMA NCTS


NCTS_Navodila.pdf
(za verzijo 1.0.0.97) • usklajena z novostmi, ki jih prinaša uvedba NCTS faze
  3.2.1


 • dopolnjena navodila za izpoljevanje polja Urad tranzita


 • navodila za uporabo pomožnega postopka
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih