TRINET

Nova verzija Trinet Intrastat – ver. 1.1.0.54

Pošiljanje Intrastat dokumentov na RIP
navodilo
za uporabnike Intrastat v. 1.1.0.54


Zaradi boljšega nadzora in skupinskega dela se izdelava
Intrastat poročil deli na  • pripravo dokumentov in


  • pošiljanje poročil na RIP.Vsak dokument je prikazan kot ena vrstica v osnovnem oknu programa
Intrastat, poročilo pa imenujemo skupino dokumentov z nekaterimi
enakimi lastnostmi.


Priprava dokumentov in poročil – Evidenčne številke


Vnos dokumentov v Intrastat se vrši ali ročno ali pa preko
prenosa podatkov iz zunanjih programov. Vnesene dokumente Intrastat
je pred pošiljanjem potrebno potrditi, da so pripravljeni.


To storimo s tipko F9 ali z izbiro »RIP pošiljanje
-> Vključi dokument v poročilo
«.Takrat program sam pregleda obstoječe pripravljene in neposlane
dokumente ter preveri pogoje, pod katerimi je mogoče dokument
uvrstiti v določeno poročilo. Glede na to izbranemu dokumentu dodeli
evidenčno številko. Če ni našel neposlanega, h kateremu
bi lahko dokumetn pridružil, mu dodeli novo neuporabljeno evidenčno
številko. Dokumenti, ki imajo isto evidenčno številko
so uvrščeni v isto Intrastat poročilo. Znotraj enega poročila
se podatki združijo po kriterijih za združevanje in so na RIP poslani
v združeni-skrčeni obliki. Poročilu, ki je če poslano, ne moremo več
dodajati novih dokumentov. Da dosežemo čimvečjo stopnjo združevanja,
pripravljamo podatke tako, da pripravimo čimveč dokumentov naenkrat
in jih šele nato pošljemo v RIP. V kolikor želimo
določena poročila vendarle pošiljati ločeno, najprej
pripravimo eno skupino dokumentov (jih vse uvrstimo v eno poročilo),
in pošljemo. Šele nato preostale dokumente vključimo v
novo poročilo.


Kriteriji za združevanje dokumentov v poročilo so: poročevalska
enota, obdobje poročanja, tok blaga.


Pošiljanje


Poročilo Intrastat na RIP pošljemo tako, da se najprej
postavimo na dokument, ki je vključen v poročilo, nato pa pritisnemo
tipko F8 ali pa izberemo »RIP pošiljanje -> Izvirno
poročilo«. S tem smo označili za pošiljanje vse
dokumente, ki imajo enako evidenčno številko. Pri teh
dokumentih se v stolpcu RIP status prikaže »Za poslati«.
čez nekaj minut, ko se pošiljanje izvrši, dobimo status
»Poslan«. če smo poslali poročilo, ki predhodno ni imelo
RIP statusa, temu pravimo izvirno poročilo.


Pregled statusa


Ko z RIPa prispe odgovor, se status spremeni na »Sprejet«
ali »Zavrnjen«. Ob zavrnjenem poročilu imamo možnost
vpogleda, zakaj je RIP poročilo zavrnil. To napravimo z dvojnim
klikom ali pritiskom na tipko Enter v stolpcu »RIP status«.
Odpre se okno z zgodovino RIP izmenjave za izbrani dokument.Dvojni klik (ali tipka Enter oz. gumb »Podrobnosti«)
na zgornjem dogodku nam odpre podrobnosti in razlago katera napaka se
je pojavila in kje v poročilu se nahaja.Ker je napak lahko več, se v zgornji tabeli sprehajamo po napakah,
v spodnji pa dobimo podatek v katerem dokumentu in v kateri postavki
se napaka nahaja.


Gumb »Uredi dokument« nam omogoča, da skočimo
neposredno v urejanje dokumenta, na katerega se napaka nanaša.


Odpravljanje RIP napak


Prvič ko pošljemo poročilo, je to izvirno poročilo. če je
poročilo zavrnjeno pomeni, da poročilo ni v redu vloženo. V tem
primeru popravimo podatke in napravimo t.i. RIP Storno. To
napravimo tako, da je dokument izbran in pritisnemo Ctrl-F10
ali z izbiro, ko jo dobimo na gumbu »RIP pošiljanje
-> RIP storno
«. Nato pošljemo popravljeno
poročilo še enkrat na RIP.


V primeru storniranja poročila s statusom »Sprejet«
oz. »Poslan«, se RIPu pošlje zahteva za brisanje
izbranega poročila iz evidence vloženih poročil. Torej je potrebno
poročilu za ponovno pošiljanje dodeliti novo evidenčno
številko. To opravimo z »RIP pošiljanje ->
vključi dokument v poročilo
«.


Zgodi se, da smo poslali poročilo, ki bi ga želeli dopolniti ali
spremeniti, vendar je poročilo če poslano in ima status »Sprejet«.
V tem primeru ne napravimo stornacije, temveč pošljemo
Nadomestno poročilo. To opravimo z izbiro, ki jo dobimo z izbiro »RIP
pošiljanje -> Pošlji nadomestno poročilo
«.
S tem pošljemo poročilo z isto evidenčno številko, ki
bo nadomestilo izvirno poročilo.


Ničelno poročilo


V primeru da je poročevalska enota zavezana poročati, v tem
obdobju pa nima prometa za poročanje, se pošlje t.i. ničelno
poročilo. Pripravimo poročilo na poročevalsko enoto, smer prometa in
obdobje poročanja, vendar ne vnesemo nobene postavke. Pošljemo
z izbiro opcije »RIP pošiljanje -> Nulto
poročilo
«.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih