TRINET

Nova vrsta dajatve pri uvozu prašičev in svinjskega mesa iz MadžarskeVLADA


569. Sklep o uvedbi začasnega zaščitnega ukrepa pri uvozu
določenega blaga


Na podlagi 15. člena uredbe o zaščitnih ukrepih (Uradni
list RS, št. 84/00
) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P uvedbi začasnega zaščitnega ukrepa pri uvozu
določenega blaga


1. člen


S tem sklepom se uvaja začasni zaščitni ukrep pri uvozu
naslednjega blaga, ki se uvaža ali je po poreklu iz Republike
Madžarske, v obliki dodatne posebne uvozne dajatve, in sicer:
Tarifna oznaka


Poimenovanje


Višina začasne dodatne posebne uvoze dajatve


0103


Živi prašiči
– Drugi

0103 92


– – mase 50 kg ali več
– – – domačih pasem:

0103 92 19


– – – – drugi


60,00 SIT/kg


Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Sveže ali ohlajeno

0203 11


– – trupi in polovice

0203 11 10


– – – domačih prašičev


130,00 SIT/kg2. člen


Zaščitni ukrep iz prejšnjega člena se uporablja do
30. aprila 2004.


3. člen


Pri uvozu blaga iz 1. člena te uredbe se v polje 47 ECL kot
vrsta dajatve vpiše šifra 31
.


4. člen


Obračun, plačilo, naknadni obračun, odpust, povračilo in
oprostitev plačila ter zavarovanje plačila za začasno dodatno posebno
uvozno dajatev za blago iz 1. člena te uredbe se izvajajo v skladu s
carinskimi predpisi.


5. člen


Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Kaj je zaščitni ukrep?


3. člen Uredbe
o zaščitnih ukrepih (Uradni list RS, št. 84/22.9.200)

:


“(1) Zaščitni ukrep se lahko uporablja za uvoz
določenega proizvoda na carinsko območje Republike Slovenije, če je
bilo v preiskavi ugotovljeno, da je zaradi absolutno ali relativno
povečanega uvoza povzročena škoda ali pa grozi resna škoda
domači industriji.
.”


Kdaj se zaščitni ukrep ne uporablja?


(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za proizvode, ki se
uvažajo na podlagi ratificiranih in objavljenih sporazumov o
prosti trgovini
, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi
državami ali skupinami držav.


(3) Zaščitni ukrepi se ne uporabljajo za uvoz
proizvodov, ki so po poreklu iz držav v razvoju, če delež
uvoza posameznih držav razvoju v posameznem obdobju ni bil večji od 3
odstotkov od celotnega uvoza, skupni delež vsega uvoza določenega
proizvoda iz teh držav v istem obdobju pa ni bil večji od 9 odstotkov
od celotnega uvoza.


(4) Zaščitni ukrep se ne uporablja za uvoz proizvodov,
za katere veljajo uvozne količinske omejitve v skladu z
Marakeškim sporazumom o tekstilu in oblačilu v okviru
Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije
.
Viri in povezave:Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih