TRINET

Nove trošarine za mineralna olja in plin

3507. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin
(Uradni list RS, št.
81, z dne 18.8.2003)Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) izdaja
Vlada Republike SlovenijeUredbo o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin
1. člen

V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja
in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01,
81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03,
44/03, 55/03 in 71/03) se v 1. členu spremeni znesek trošarine
za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 41, 2710 11 45 in
2710 11 49 ter za plinsko olje za pogonski namen iz tarifnih oznak
2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1.000 litrov), in znaša za:

1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z
oktanskim številom (RON) do manj kot 98
91.323


87.188 tolarjev
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z
oktanskim številom (RON) 98 ali več
91.323


87.188 tolarjev
2.1. plinsko olje za pogonski namen
77.181


73.979 tolarjev

2. člen

Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina in
plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v
skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki
jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe
dalje.
3. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 421-12/2000-24, Ljubljana, dne 18. avgusta 2003., EVA
2003-1611-0140Povezave:
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih