TRINET

Novi obrazci Fitosanitarne uprave RS

Na spletni strani Fitosanitarne uprave Republike Slovenije
(http://www.furs.si/Obrazci/SEME/uvoz_seme_TD.asp)
so objavljeni novi obrazci: • Prijava pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in
  nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma
  semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski
  pregled pri uvozu
  ,


   • Priloga 1: Podrobnejši podatki o pošiljki
    gozdnega reprodukcijskega materiala
   • Priloga 2: Podrobnejši podatki o pošiljki
    semenskega materiala kmetijskih rastlinUradni list RS, št. 93 / 20. 8. 2004


Na podlagi drugega odstavka 95. člena zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 in 45/04 –
ZdZPKG), drugega odstavka 49. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem
materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02-popr. in 45/04 –
ZdZPKG) in za izvrševanje 31. člena zakona o semenskem
materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02 in
45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano


Pravilnik o spremembi pravilnika o enotnem obrazcu prijave
pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega
materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu


1. člen


V Pravilniku o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega
reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih
rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu (Uradni list RS, št.
93/02) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:


»Enotni obrazec prijave je dostopen na Fitosanitarni upravi
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) in na spletni
strani Uprave (www.furs.si).«.


2. člen


Priloga pravilnika se črta.


3. člen


Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 321-08-161/2002-1Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih