TRINET

Novo na strani CURS – Navodilo št. 14/2005

Pravna podlaga


Pravna podlaga je Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
(v
nadaljevanju: uredba; Uradni
list RS, št. 87/05
). V skladu z 12. členom uredbe je CURS
pristojna za nadzor nad izvajanjem te uredbe.


Motorna vozila po tej uredbi so razvrščena v tri kategorije
– M1, N1, L5.


Opozorilo!


V 29 točki Navodila je navedeno, da se v primeru uveljavljanja
oprostitve plačila okoljske dajatve za motorna vozila, v polje 44
(Posebni zaznamki / predložene listine / potrdila in dovoljenja)
vpiše šifra 3D46.


Šifra 3D46 je bila v četrti spremembi Pravilnika o
izpolnjevanju EUL (Url.
RS 35/2005
) črtana.


V kolikor želite uporabiti šifro 3D46,
jo ponovno vnesete preko šifrantov:


Šifranti-> Vsi šifranti…->
Enotna uprabna listina (EUL)-> Priloge (polje 44)


Kliknite gumb Dodaj:Po vnosu imate dve šifri 3D46: • 3D46 – Oprostitev plačila takse za
  obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil –
  veljavnosti od 01.01.2004 do 12.04.2005in • 3D46 – Oprostitev plačila okoljske dajatve
  za motorna vozila – veljavnost od 01.10.2005 (datum
  veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
  nastajanja izrabljenih motornih vozil
  )

Viri


Carinska
uprava RS:


Navodila – kliknite tukaj>>>: • Navodilo
  14/2005
  – Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
  zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozilUradni list
RS: • Url.
  35/2005
  – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
  izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
  izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
  carinskih postopkih


 • Url.
  87/2005
  – Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
  zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih