TRINET

Novo na strani CURS – Navodilo št. 8/2005 – carinske poenostavitve

Pravne podlage so v naslednjih predpisih (gl. povezave): • Uredba
  Sveta (EGS) št. 2913/92
  , z dne 12. oktobra 1992, o
  Carinskem zakoniku Skupnosti (v nadaljevanju: CZ; UL L 302, 19. 10.
  1992): 76. člen;


 • Uredba
  Komisije (EGS) št. 2454/93
  , z dne 2. julija 1993, o
  določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o
  Carinskem zakoniku Skupnosti (v nadaljevanju: izvedbena uredba; UL L
  253, 11. 10. 1993): 253. do 289., 372. do 378., 406. do 408.a člen;


 • Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (v
  nadaljevanju ZICPES; Uradni
  list RS, št. 25/04
  ): 36., 48. in 64. člen;


 • Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in
  računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se
  uporabljajo v carinskih postopkih (v nadaljevanju Pravilnik o EUL;
  Uradni list RS, št. 35/04,
  48/04,
  97/04,
  100/04
  in 35/2005).


 • Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju:
  ZUP; Uradni
  list RS, št. 22/05
  – uradno prečiščeno
  besedilo).OPREDELITEV POJMOV


Pristojni carinski urad je urad, pristojen glede na sedež
ali glavno knjigovodstvo vložnika zahtevka ali kraj, kjer se bo
poenostavitev izvajala, in je pristojen predvsem za: • sprejem vloge za izdajo oziroma spremembo dovoljenja
  in pripravo mnenja,


 • zunanjo kontrolo v obliki inšpekcijskega
  nadzora.Nadzorni carinski organ je izpostava, določena z
dovoljenjem za poenostavitev, in je praviloma izpostava v okviru
pristojnega carinskega urada. Nadzorni carinski organ je predvsem
pristojen za: • sprejemanje obvestila o prispetju oziroma odpremi blaga,


 • carinsko kontrolo ob carinjenju,


 • sprejem dopolnilnih deklaracij1VRSTE POENOSTAVITEV, KI JIH OBRAVNAVA TO NAVODILO


To navodilo obravnava naslednje poenostavitve, ki jih na podlagi
zahtevka imetnika dovoljenja odobri Generalni carinski urad: • status pooblaščenega pošiljatelja – člen
  76(4) CZ,


 • status pooblaščenega prejemnika – člen 76(4) CZ
  v povezavi z prijavljanjem na podlagi hišnega carinjenja
  pri uvozu
  – člen 76(1)(c) CZ,


 • prijavljanje na podlagi hišnega carinjenja pri
  uvozu in izvozu
  – člen 76(1)(c) CZ,


 • poenostavljeni postopek prijavljanja pri uvozu in izvozu
  – člen 76(1)(b) CZ.Za obravnavane poenostavitve je potrebno pridobiti ustrezno
dovoljenje.


Povezave:POOBLAŠČEN POŠILJATELJ
  • Priloga
   1
   : Zahtevek za pridobitev statusa pooblaščenega
   pošiljatelja


  • Priloga
   2
   . Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za pridobitev statusa
   pooblaščenega pošiljatelja


POOBLAŠČEN PREJEMNIK + HIŠNO CARINJENJE UVOZ
  • Priloga
   3
   : Zahtevek za hišno carinjenje pri uvozu in za
   pridobitev statusa pooblaščenega prejemnika


  • Priloga
   4
   : Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za hišno
   carinjenje pri uvozu in za pridobitev statusa pooblaščenega
   prejemnika


HIŠNO CARINJENJE – IZVOZ
  • Priloga
   5
   : Zahtevek za hišno carinjenje pri izvozu


  • Priloga
   6
   : Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za hišno
   carinjenje pri izvozu


POENOSTAVLJENO PRIJAVLJANJE – UVOZ
  • Priloga
   7
   : Zahtevek za poenostavljeno prijavljanje pri uvozu


  • Priloga
   8
   : Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za poenostavljen
   postopek prijavljanja pri uvozu


POENOSTAVLJENO PRIJAVLJANJE – IZVOZ
  • Priloga
   9
   : Zahtevek za poenostavljeno prijavljanje pri izvozu


  • Priloga
   10
   : Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za poenostavljen
   postopek prijavljanja pri izvozu
  • Priloga
   11
   : Upravni dogovor, z dne 11. 1. 1994, na podlagi 288. člena
   uredbe (EGS) št. 2454/93


  • Priloga
   12
   : Vzorec zahteve za posredovanje podatkov o poravnanih davkih
   in prispevkih pri DURS

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih