TRINET

Novosti iz Davčnega biltena št. 5/2005


Na spletni stran Davčne uprave Republike Slovenije
http://edavki.durs.si/,
je javno dostopen in brezplačen servis eDavki za elektronsko davčno
poslovanje. Prek navedene spletne strani je mogoče elektronsko
izpolnjevanje nekaterih davčnih obveznosti.

   • Nastanek obveznosti obračunavanja DDV pri pridobitvah
    blaga znotraj Skupnosti –
    Pojasnilo DURS, št.
    42601-81/2005, 28. 2. 2005

Davčni zavezanci so zastavili vprašanja, ki zadevajo
nastanek obveznosti obračunavanja DDV pri pridobitvah blaga znotraj
Skupnosti, in to v primerih, ko dobavitelj blaga iz Skupnosti izda
račun prej, kakor dobavi blago…

   • Prenos blaga v drugo državo članico in pridobitev blaga
    iz druge države članice za vzpostavitev zaloge blaga pri kupcu –
    Pojasnilo DURS, 42601-520/2004, 21. 2. 2005

Davčni zavezanec navaja, da se družba s sedežem v Avstriji in z
avstrijsko identifikacijsko številko za DDV (v nadaljevanju:
družba A) kot komisionar (v svojem imenu in za tuj račun) ukvarja s
prodajo blaga principala, ki je gospodarska družba s sedežem v Švici.
Družba A želi razširiti svoje delovanje tako, da bo blago
prodajala tudi na slovenskem trgu, pri tem pa bo kot komisionar
delovala družba s sedežem v Sloveniji, ki je identificirana za namene
DDV. Komisionar ima v Sloveniji svoje skladišče, v katerem
shranjuje blago do nadaljnje prodaje tretjim osebam na slovenskem
trgu. Do te prodaje je blago v pravni lasti principala. Družba A
namerava pretežno količino blaga dobavljati v konsignacijsko
skladišče v Slovenijo iz Avstrije, manjša količina
blaga pa bo dobavljena iz drugih držav članic. V tem primeru bo blago
pripeljano v Slovenijo iz države članice X, račun pa bo komisonar
prejel od družbe A. Družba A bo za to dobavo prejela račun od svojega
principala, ki je identificiran za DDV v državi članici X…

   • Obdavčitev prenosa blaga – 19.a člen Pravilnika o
    spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na
    dodano vrednost
    – Pojasnilo MF, št. 426-02-183/2004,
    11. 10. 2004

V zvezi z vprašanji glede 1) obdavčitve »prenosa
blaga« iz enega v drugo konsignacijsko skladišče, ko
konsignater, ki je hkrati tudi lastnik konsignacijskega skladišča,
na podlagi principalovega naročila prenese blago iz svojega skladišča
v drugo konsignacijsko skladišče, prav tako na območju
Slovenije (namen prenosa je zagotovitev optimalne zaloge v obeh
skladiščih in je brez plačila protivrednosti) in 2) obdavčitve
iznosa blaga iz konsignacijskega skladišča tretji osebi, ko ta
pridobljeno blago plača neposredno principalu, menimo:..

   • Oprostitev oziroma vračilo DMV – Pojasnilo DURS, št.
    426-12-10001/2005, 6. 5. 2005

V zvezi z vprašanjem, ki zadeva vračilo davka na motorna
vozila od vozila, ki ga je kupec tudi že registriral v Sloveniji,
zdaj pa ga prodaja v tujino, odgovarjamo:


Zakon o davku na motorna vozila – ZDMV (Uradni list RS,
št. 97/04 – UPB1) določa, da se davek na motorna vozila
(v nadaljevanju: DMV) ne obračunava in ne plačuje od vozil, ki se
pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico
Evropske unije (1. točka 5. člena). Če pa je bil davek že plačan,
lahko davčni zavezanec zahteva vračilo plačanega davka pri pristojnem
davčnem organu (11. člen)…


Povezava:

Za pregledovanje je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe Acrobat
Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukaj

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih