TRINET

Novosti iz Davčnega biltena št. 6-7/2005


V zvezi z določanjem davčne osnove za davek na motorna vozila
(DMV) pojasnjujemo: Zakon o davku na motorna vozila– ZDMV
(Uradni list RS, št. 97/04-UPB1) v prvem odstavku 6. člena
določa, da je osnova za DMV prodajna cena posameznega novega
motornega vozila, ki ne vključuje tega davka in davka na dodano
vrednost (DDV). Prodajna cena pomeni ceno, po kateri je kupec motorno
vozilokupil. Pri pridobitvi motornegavozila znotraj Skupnosti je
»prodajna cena« tista cena, ki jo dobavitelj iz druge
države članice…

   • Vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v
    Sloveniji –
    Pojasnilo MF, št. 426-02-91/2005/2, 23. 6.
    2005

Stanje vzajemnosti med Slovenijo in tretjimi državami pri
vračilu davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, ki v Sloveniji
nimajo sedeža:…

   • Provizija zastopnika in obračun DDV – Pojasnilo
    DURS, št. 426-01-10077/2005, 29. 6. 2005

V zvezi z vprašanjem glede obračunavanja DDV od storitev
posredovanja, ki jih slovenski davčni zavezanec opravi za naročnika
iz države izven Skupnosti, pojasnjujemo:…

   • Pridobitev kmetijske mehanizacije iz druge države
    članice
    – Pojasnilo DURS, št. 426-01-10020/2004, 20. 7.
    2005

V zvezi z vprašanjem, ki zadeva obveznost obračuna
dajatev pri pridobitvi kmetijske mehanizacije (traktor, prikolica
idr.) iz druge države članice, v nadaljevanju pojasnjujemo: • Nepravilnosti, ugotovljene v inšpekcijskem nadzoru
   • Komisijski izvoz

Pri davčnem zavezancu z dejavnostjo proizvodnje sedežnega
pohištva je bilo opravljeno inšpiciranje pravilnosti in
zakonitosti obračunavanja in plačevanja DDV za leto 2002. Davčni
zavezanec je v letu 2002 drugi pravni osebi izstavljal račune za
posteljne stranice, na računih pa je navajal klavzule, da v skladu z
31. členom ZDDV davek ni obračunan. V poslovnih knjigah je davčni
zavezanec izkazoval izvozno realizacijo oziroma prihodke na podlagi
potrdil o opravljenem izvozu. Izdajatelj potrdil je druga pravna
oseba, ki je na potrdilih navedena kot carinski deklarant, v izvoznih
carinskih listinah je ta pravna oseba vpisana kot pošiljatelj
oziroma izvoznik. Davčni organ je ugotovil, da v navedenem primeru to
ni bil komisijski izvoz. Na predloženih izvoznih carinskih
listinah kot izvoznik ni naveden davčni zavezanec, ampak druga pravna
oseba
. Iz predloženih originalnih računov, ki jih je pravna oseba
izdala končnemu kupcu, izhaja, da je lastnik blaga ta pravna oseba in
ne inšpicirani davčni zavezanec, iz predloženih pogodb pa, da
sta inšpicirani davčni zavezanec proizvajalec in druga pravna
oseba kupec bukovih posteljnih stranic, torej to niso komisijske
pogodbe. Na podlagi navedenih ugotovljenih nepravilnosti in
nezakonitosti pri komisijskem izvozu davčni organ ugotavlja, da so
pri prodaji drugi pravni osebi to dobave blaga, ki jih davčni
zavezanec opravlja v okviru svoje dejavnosti, in so obdavčene z DDV
po stopnji 20 % v skladu s 24. členom ZDDV. Med inšpiciranjem
je bil zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri komisijskem izvozu
davčnemu zavezancu obračunan DDV v znesku 7,9 mio SIT.


Povezava:

Za pregledovanje je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe Acrobat
Reader.


Prenesete
ga lahko od
tukaj

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih