TRINET

Novosti iz Davčnega biltena št. 9/2005


 • Davčni
  bilten št. 9/2005
  :
   • Obračunavanje DDV pri korekcijskih očalih in pri okvirih
    za očala
    – Pojasnilo DURS, št. 426-01-10004/2005, 26.
    8. 2005

V zvezi z vprašanjem, ki zadeva uporabo pravilne stopnje
davka na dodano vrednost pri obdavčitvi okvirov za očala,
pojasnjujemo:V skladu z določilom 4. točke 45. člena Zakona o davku
na dodano vrednost – ZDDV (Uradni list RS, št.
25/05-UPB3) se po stopnji 8,5 odstotka obračunava in plačuje DDV od
medicinske opreme, pripomočkov in drugih sredstev, ki so namenjena
lajšanju ali zdravljenju okvare ali invalidnosti, in to
izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem….

   • Obračunavanje DDV od daril (podarjenih brošur)
    – Pojasnilo DURS, št. 42601-119/2005, 29. 8. 2005

Davčni zavezanec navaja, da je izdal brošuro, ki jo
podarja vsem novorojenim otrokom in prvošolčkom na območju
nekaterih občin. Sprašuje, ali je treba od podarjenih brošur
obračunati DDV. Glede na to, da je vprašanje zastavljeno zelo
na kratko in ne vsebuje informacije o odbitku vstopnega DDV niti o
vrednosti brošure, v nadaljevanju odgovarjamo le na
splošno::…

   • Zastopnikova provizija in obračun DDV – Pojasnilo
    DURS, št. 42601-581/2004, 16. 2. 2005

Davčni zavezanec navaja, da je zastopnik partnerja iz Italije
in mu zaračuna pogodbeni znesek za kritje tekočih obratovalnih
stroškov, pogodbeni znesek za kritje stroškov
avtomobila, provizijo od plačane prodaje blaga v Sloveniji in
provizijo od plačane prodaje blaga v druge republike nekdanje
Jugoslavije (izven Skupnosti). Zanima ga, kako je z obračunom DDV od
navedenih stroškov oziroma storitev:…

   • Izvajanje Zakona o davkih na motorna vozila
    Pojasnilo MF, št. 426-13-17/2004/6, 20. 9. 2004

V zvezi z vprašanjem, da se od motornih vozil, ki
veljajo za rabljena in jih slovenski diplomati po koncu službovanja
vnesejo v Slovenijo, v skladu s 6. točko 5. člena Zakona o davku na
motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99, …, 42/04; v
nadaljevanju: ZDMV) ne plača davek na motorna vozila (v nadaljevanju:
DMV), če od teh vozil v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano
vrednost, ni treba obračunati DDV, Ministrstvo za finance v
nadaljevanju odgovarja:..
.

   • ,Obdavčevanje vozil diplomatov ob njihovi vrnitvi s
    službovanja v tujini
    – Pojasnilo MF, št.
    426-13-17/2004/2, 2. 6. 2004

Davčni zavezanec je zaprosil za pojasnilo glede obdavčevanja
motornih vozil diplomatov, ki se s službovanja v tujini vračajo v
domovino in so jih pridobili znotraj Skupnosti oziroma nabavili v
tretjih državah. Ministrstvo za finance v nadaljevanju odgovarja:..

   • Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
    zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
    – Pojasnilo DURS,
    št. 429-09-10005/2005-01033-02, 5. 10. 2005

Vlada Republike Slovenije je na podlagi četrtega odstavka 112.
in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja izdala Uredbo
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, z dne
30. 9. 2005). Z dnem uveljavitve te uredbe (1. oktober 2005) je
prenehala veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št.
6/05)…

   • Preprodaja avtomobilov iz Nemčije in dvojni računi

Finski davčni inšpektorji so odkrili, da je bil nek
sumljiv zavezanec vključen v več kakor 200 družb, nekatere od teh so
bile visoko rizične. Zavezanec je postal sumljiv zaradi dejavnosti,
ki jih družba ni opravljala več let, prav tako zaradi nenadne
spremembe vodstva in vseh članov. Nov družbenik je bil že od prej
znan kot »company terminator«. V poročilu so opisane vse
faze izvedenih preiskav, ki so rezultirale v odkritju velike
goljufije na področju preprodaje avtomobilov iz Nemčije ….

   • Zakaj »Yellow fever« iz Hong Konga straši
    danske davčne inšpektorje?

Danski davčni inšpektorji so predstavili davčno utajo na
področju računalniških komponent. Primer je vključeval uvoz in
izvoz računalniških komponent iz Hong Konga. Primer vključuje
pet ločenih poslov, v katerih nastopajo davčni upravi že znani
»brokerji«, »bufferji« in »missing
traderji«.

   • Zakaj belgijski in španski davčni inšpektorji
    preverjajo številke šasij tovornjakov?

Belgijski davčni inšpektorji so na podlagi primerjave
številk šasij odkrili številke šasij, ki
so bile podvojene. V pomoč jim je bila centralna baza podatkov o
tovornjakih. Začetni sum za izbor je bilo sporočilo iz kontrole, da
je zavezanec zahteval vstopni DDV od drugega zavezanca iz Belgije, ki
pa ni plačal DDV. Preiskava je pokazala vključenost 42 družb, od tega
24 v Belgiji. Obstaja sum, da so isti tovornjaki, ki so bili
vključeni v promet v Belgiji, predmet davčne utaje v drugih državah
EU. Celoten sistem je zgrajen na fiktivnih računih.

   • Nizozemska davčna uprava je pripravila raziskovalno
    študijo davčnih utaj: Determination and priority list of
    fiskal fraud areas

Ugotavlja se, da se vrtiljaki širijo na nova področja
blagovnih skupin in držav EU. Vključenega je vedno več organiziranega
kriminala, pogosto iz tretjih držav. Za učinkovito zaznavo davčnih
utaj bo zato v prvi vrsti potrebna tako na strani davčnih uprav kakor
tudi na strani davčnih zavezancev pravočasna zaznava tveganih družb s
slabo in sumljivo boniteto poslovanja…

   • Davčna uprava RS kot prekrškovni organ

V prihodnje bo Davčna uprava RS izvajala poostrene davčne
inšpekcijske nadzore nad izvrševanjem materialnih
predpisov pri poslovanju z gotovinskim prometom. Davčni inšpektor
bo ob storjenem prekršku na kraju samem izdal plačilni nalog
in naložil plačilo globe.


Povezava:

Za pregledovanje je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe Acrobat
Reader.


Prenesete
ga lahko od
tukaj

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih