TRINET

Novosti iz Uradnega lista EU, serija L107, C103 in C103E iz 28. aprila 2005


Novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48, 28.04.2005Povezava:
  • L107 (zakonodaja)
Uredba Sveta (ES) št.
639/2005 z dne 25. aprila 2005 o uvedbi dokončne protidampinške
dajatve na uvoz furfuraldehida s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske
na osnovi pregleda zaradi izteka ukrepov v skladu s
členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/961Uredba Komisije (ES) št.
640/2005 z dne 27. aprila 2005 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave11Uredba Komisije (ES) št.
641/2005 z dne 27. aprila 2005 o razpisu natečaja za znižanje
dajatve za koruzo uvoženo v Španijo iz tretjih držav13Uredba Komisije (ES) št.
642/2005 z dne 27. aprila 2005 o zahtevah glede preskusov in
informacij, ki jih morajo izpolniti uvozniki ali proizvajalci
nekaterih prednostnih snovi v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št.
793/93 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe
snovi (1)14Uredba Komisije (ES) št.
645/2005 z dne 27. aprila 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za
trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih
sporazumov20Uredba Komisije (ES) št.
646/2005 z dne 27. aprila 2005 o spremembi Uredbe (ES) št.
94/2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP
ter čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v
prvih petih delovnih dneh januarja 2005 v skladu z Uredbo (ES) št.
638/200322Popravek Uredbe Sveta (ES)
št. 2143/2004 z dne 13. decembra 2004 o spremembi Uredbe
(ES) št. 74/2004 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve
pri uvozu bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Indije

(UL L 370, 17.12.2004)44
  • C103 (informacije in objave)
2005/C 103/07 – Obvestilo o
začetku protidampinškega postopka glede uvoza vzvodnih
mehanizmov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske18
(1) Besedilo velja za EGP


Povezave:


Uradni list Evropske unije:

Za pregledovanje je
potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukaj
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih