TRINET

Novosti iz Uradnega lista EU, serija L108, C104 in C104A iz 29. aprila 2005


Novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48, 29.04.2005Povezava:
  • L108 (zakonodaja)
Uredba Komisije (ES) št.
650/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
651/2005 z dne 28. aprila 2005 o spremembi Uredbe (ES) št.
60/2004 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi
pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske,
Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške3Uredba Komisije (ES) št.
652/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi količin obveznosti
dobave za uvoz trstnega sladkorja v skladu z AKP Protokolom
in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave 2005/20065Uredba Komisije (ES) št.
653/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi, v kakšnem
obsegu se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja,
vloženi v mesecu aprilu 2005 za teleta s težo do 80 kg, v
okviru tarifne kvote, predvidene z Uredbo (ES) št.
1201/20047Uredba Komisije (ES) št.
654/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi, v kakšnem
obsegu se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja,
vloženi v mesecu aprilu 2005 za živo govedo, ki je težko od
80 do 300 kg, v okviru tarifne kvote, predvidene z Uredbo (ES) št.
1204/20048Uredba Komisije (ES) št.
655/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi reprezentativnih cen
in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja,
v uporabi od 29. aprila 20059Uredba Komisije (ES) št.
656/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi izvoznih nadomestil
za beli sladkor in surovi sladkor
brez nadaljnje predelave11Uredba Komisije (ES) št.
657/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi izvoznih nadomestil
za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene v
naravnem stanju13Uredba Komisije (ES) št.
658/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi najvišjega
nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje
države za 24. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa,
predvidenega v Uredbi (ES) št. 1327/200416Uredba Komisije (ES) št.
659/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi največjega izvoznega
nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa,
predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/200417Uredba Komisije (ES) št.
660/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi največjega izvoznega
nadomestila za posneto mleko v prahu
v okviru stalnega
razpisa, določenega v Uredbi (ES) št. 582/200419Uredba Komisije (ES) št.
661/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi stopenj nadomestil za
nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v
Prilogi I k Pogodbi20Uredba Komisije (ES) št.
662/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi stopenj nadomestil
za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja
, izvožene kot
blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi23Uredba Komisije (ES) št.
663/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi stopenj nadomestil,
ki se uporabljajo za nekatere proizvode iz žita in riža, izvožene
v obliki blaga
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi25Uredba Komisije (ES) št.
664/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi izvoznih nadomestil
za proizvode, predelane iz žit in riža29Uredba Komisije (ES) št.
665/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi izvoznih nadomestil
za krmne mešanice na osnovi žit32Uredba Komisije (ES) št.
666/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi
proizvodnih
nadomestil za žita34Uredba Komisije (ES) št.
667/2005 z dne 28. aprila 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.
798/2004 o podaljšanju omejitvenih ukrepov proti
Burmi/Mjanmarju35Uredba Komisije (ES) št.
668/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi najvišjega
izvoznega nadomestila za ječmen v okviru natečaja,
razpisanega v Uredbi (ES) št. 1757/200459Uredba Komisije (ES) št.
669/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi najvišjega
izvoznega nadomestila za oves v okviru natečaja,
razpisanega v Uredbi (ES) št. 1565/200460Uredba Komisije (ES) št.
670/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi najvišjega
izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru
natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 115/200561Uredba Komisije (ES) št.
671/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi največjega znižanja
uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v
Uredbi (ES) št. 2277/200462Uredba Komisije (ES) št.
672/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi največjega znižanja
uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v
Uredbi (ES) št. 487/200563Skupno stališče Sveta
2005/340/SZVP z dne 25. aprila 2005 o podaljšanju
omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru
in spremembi Skupnega
stališča 2004/423/SZVP88Popravek Uredbe Komisije (ES) št.
645/2005 z dne 27. aprila 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za
trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot
in
preferencialnih sporazumov (UL L 107, 28.4.2005)107
  • C104 (informacije in objave)
Obvestilo št. 2005/C 104/07
– Obvestilo o začetku zaščitne preiskave glede uvoza
nekaterih tekstilnih izdelkov s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske21
(1) Besedilo velja za EGP


Povezave:


Uradni list Evropske unije:

Za pregledovanje je
potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukaj
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih