TRINET

Objavljeni najugodnejši ponudniki za razdelitev dela carinskih kvot


 • Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po Uredbi o
  izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
  Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
  državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske Unije na drugi
  strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi
  zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo
  o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
  (Uradni list RS, št. 116/02 in 91/03) – št.
  333-1/2003-84 Ob-103852.EU Rok uvoza do 31. 12. 2003
Količina: 4.000 t za:


0203


Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

– Sveže ali ohlajeno:


0203 11


– – trupi in polovice s kožo:


0203 11 10


– – – domačih prašičev


0203 12


– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s
kostmi:

– – – domačih prašičev:


0203 12 19


– – – – plečeta in njihovi kosi


0203 19


– – drugo:

– – – domačih prašičev:


0203 19 11


– – – – prednji deli in njihovi kosi


0203 19 13


– – – – ledja in njihovi kosi, s
kostmi


0203 19 15


– – – – prsa s potrebušino in
maščobo, kosi

– – – – drugo:


0203 19 55


– – – – – brez kosti


0203 19 59


– – – – – drugo

– Zamrznjejo:


0203 21


– – trupi in polovice:


0203 21 10


– – – domačih prašičev


0203 22


– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s
kostmi:

– – – domačih prašičev:


0203 22 11


– – – – šunke in njihovi kosi


0203 22 19


– – – – plečeta in njihovi kosi


0203 29


– – drugo:

– – – domačih prašičev:


0203 29 11


– – – – prednji deli in njihovi kosi


0203 29 13


– – – – ledja in njihovi kosi, s
kostmi


0203 29 15


– – – – prsa s potrebušino in
maščobo, kosi

– – – – drugo:


0203 29 55


– – – – – brez kosti


0203 29 59


– – – – – drugo

 • Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem
  sporazumu o carinah in trgovini GATT (Uradni list RS, št.
  113/02 in 91/03) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske
  trge in razvoj podeželja – št. 333-1/2003-84 Ob-103853GATT Rok uvoza do 31. 12. 2003
Količina: 100 t za:


0402


Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali
drugih sladil

– v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot
1,5 mas. % maščobe:


0402 21


– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:

– – – z vsebnostjo maščob do vključno
27 mas. %:


0402 21 11


– – – – v izvirnem pakiranju z neto
vsebino do vključno do 2,5 kg

– – – – drugo:


0402 21 17


– – – – – z vsebnostjo maščob
do vključno 11 mas. %


0402 21 19


– – – – – z vsebnostjo maščob
več kot 11 mas. % pa do vključno 27 mas. %

– – – z vsebnostjo maščob nad 27 mas.
%:


0402 21 91


– – – – v izvirnem pakiranju z neto
vsebino do vključno 2,5 kg


0402 21 99


– – – – drugoKoličina: 100 t za:


0405


Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka;
mlečni namazi


0405 10


– Maslo:

– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas.
%

– – – naravno maslo


0405 10 11


– – – – v izvirnem pakiranju z neto
vsebino do vključno 1 kg


0405 10 19


– – – – drugo


0405 10 30


– – – rekombinirano maslo


0405 10 50


– – – sirotkino maslo


0405 10 90


– – drugo


0405 20


– Mlečni namazi:


0405 20 10


– – z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več,
vendar z manj kot 60 mas. % maščobe


0405 20 30


– – z vsebnostjo maščob 60 mas. % ali več,
pa do vključno 75 mas. % maščobe


0405 20 90


– – z vsebnostjo maščobe več kot 75 mas. %,
vendar z manj kot 80 mas. % maščobe


0405 90


– Drugo:


0405 90 10


– – z vsebnostjo maščob 99,3 mas. % ali več
maščobe, ter z največ 0,5 mas. % vode


0405 90 90


– – drugo


 • Uredbo o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini
  (CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega protokola št. 11 k
  CEFTA in dodatnega Protokola št. 12 k CEFTA (Uradni
  list RS, št. 113/02) – št. 333-1/2003-84
  Ob-103854CEFTA Rok uvoza do 31. 12. 2003
   iz Republike Slovaške


   Količina: 50 t
za:


0210


Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nesoljeni, v
slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa
ali drugih klavničnih izdelkov

– Meso, prašičje


0210 11


šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi


0210 19


– – drugo

– Drugo, vključno užitno mokom, zdrob iz mesa in drugih
klavničnih izdelkov:


0210 99


– – drugo:

– – – meso:


0210 99 10


– – – – konjsko, soljeno, v slanici
ali sušeno

 • CEFTA Rok uvoza do 31. 12. 2003
iz Češke Republike

Količina100 t


0210


Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nesoljeni, v
slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa
ali drugih klavničnih izdelkov

– Meso, prašičje


0210 11


šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi


0210 19


– – drugo

– Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih
klavničnih izdelkov:


0210 99


– – drugo:

– – – meso:


0210 99 10


– – – – konjsko, soljeno, v slanici
ali sušeno

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih