TRINET

Objavljeni rezultati razpisa za razdelitev dela carinskih kvot

Št. 014-2/03/67


Ob-106908


Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli
po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v
skladu z Uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih
kvot v letu 2003, po Uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske Unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na
trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med
komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list št. 116/02,
105/03 in 107-108/03) objavlja Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja


rezultate


o izbiri naslednjih najugodnejših
ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot


Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s tretjim
odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:
EU


ROK UVOZA: do 15. 12. 2003


KOLIČINA: 1000 t


0202 Meso goveje, zamrznjeno:


0202 10 00 10


0202 20 10 10


0202 20 30 10


0202 20 50 10


0202 20 90 10


0202 30 10


0202 30 50


0202 30 90Zap. št.


Naziv podjetja


Tarifna oznaka


Ponudba za količino (t)


Ponudba v SIT na enoto mere


Dodeljeno (t)


1.


ABC POMURKA D.D.


0202 30 90


5,00


3.115,00


5,00


2.


ABC POMURKA D.D.


0202 30 90


10,00


1.115,00


10,00


3.


ABC POMURKA D.D.


0202 30 90


20,00


515,00


20,00

S K U P A J:

35,00

35,00

EU


ROK UVOZA: do 15. 12. 2003


KOLIČINA: 9000 t


1102 10 00 -Ržena moka


1103 19 10 -Drobljenec in zdrob: ržena


1103 20 10 -Peleti: rženiZap. št.


Naziv podjetja


Tarifna oznaka


Ponudba za količino (t)


Ponudba v SIT na enoto mere


Dodeljeno (t)


1.


MANTLER


1102 10 00


68,00


1.000,00


68,00

S K U P A J:

68,00

68,00Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 014-2/03/67 Ob-106909


Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli
po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v
skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem
sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS, št.
113/02 in 107-108/03) objavlja Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja


rezultate


o izbiri naslednjih najugodnejših
ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot


Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu z zadnjim
odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:
GATT


ROK UVOZA: do 15. 12. 2003


KOLIČINA: 160 t


0201 20 – Drugi kosi s kostmi:


0201 20 20


0201 20 30


0201 20 50


0201 90


0201 30 00 – Brez kostiZap. št.


Naziv podjetja


Tarifna oznaka


Ponudba za količino (t)


Ponudba v SIT na enoto mere


Dodeljeno (t)


1.


MIP D.D.


0201 30 00


5,00


700,00


5,00


2.


MIP D.D.


0201 30 00


5,00


500,00


5,00


3.


MIP D.D.


0201 30 00


5,00


300,00


5,00

S K U P A J:

15,00

15,00

GATT


ROK UVOZA: do 15. 12. 2003


KOLIČINA: 160 t


0202 20 Drugi kosi s kostmi:


0201 20 20


0201 20 30


0201 20 50


0201 20 90


0202 30 Brez kosti:


0202 30 10


0202 30 50


0202 30 90Zap. št.


Naziv podjetja


Tarifna oznaka


Ponudba za količino (t)


Ponudba v SIT na enoto mere


Dodeljeno (t)


1.


ABC POMURKA D.D.


0202 30 90


2,00


5.251,00


2,00


2.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 50


6,00


4.751,00


6,00


3.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 30


4,00


4.751,00


4,00


4.


ABC POMURKA D.D.


0202 30 90


5,00


1.752,00


5,00


5.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 50


6,00


1.751,00


6,00


6.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 30


4,00


1.751,00


4,00


7.


KRAS D.D.


0202 30 90


5,00


1.000,00


5,00


8.


MESNINE DEŽELE KRANJSKE D.D.


0202 30 90


2,00


1.000,00


2,00


9.


ABC POMURKA D.D.


0202 30 90


20,00


752,00


20,00


10.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 50


16,00


751,00


16,00


11.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 30


14,00


751,00


14,00

S K U P A J:

84,00

84,00

GATT


ROK UVOZA: do 15. 12. 2003


KOLIČINA: 160 t


0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno:


0201 10 00 10


0201 20 20 10


0201 20 30 10


0201 20 50 10


0201 20 90 10


0201 30 00 10


0202 10 00 10


0202 20 10 10


0202 20 30 10


0202 20 50 10


0202 20 90 10


0202 30 10 10


0202 30 50 10


0202 30 90 10Zap. št.


Naziv podjetja


Tarifna oznaka


Ponudba za količino (t)


Ponudba v SIT na enoto mere


Dodeljeno (t)


1.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 30 10


4,00


18.315,00


4,00


2.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 50 10


6,00


18.315,00


6,00


3.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 30 10


4,00


4.815,00


4,00


4.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 50 10


6,00


4.815,00


6,00


5.


ABC POMURKA D.D.


0202 30 90 10


2,00


3.215,00


2,00


6.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 30 10


14,00


1.115,00


14,00


7.


ABC POMURKA D.D.


0201 20 50 10


18,00


1.115,00


18,00


8.


ABC POMURKA D.D.


0202 30 90 10


2,00


1.015,00


2,00


9.


KRAS D.D.


0201 20 30 10


5,00


1.000,00


5,00


10.


KRAS D.D.


0201 20 50 10


5,00


1.000,00


5,00


11.


MESNINE DEŽELE KRANJSKE D.D.


0201 20 30 10


5,00


1.000,00


5,00


12.


MESNINE DEŽELE KRANJSKE D.D.


0201 20 50 10


5,00


1.000,00


5,00


13.


ABC POMURKA D.D.


0202 30 90 10


20,00


515,00


20,00

S K U P A J:

96,00

96,00

Ponudnik je dolžan v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni
količini blaga vplačati izdražbeno ceno na transakcijski račun
»Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« št.
01100-6300109972 in sklic št. 181099-714199-231800 in
predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdražbeno
količino. Vsaka ponudba je zavezujoča.


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih