TRINET

Obrestna mera – Kompenzacijske obresti za mesec november 2004

V skladu z drugim odstavkom 519.člena izvedbene uredbe je potrebno
pri izračunu obresti uporabiti trimesečne obrestne mere denarnega
trga
, ki so objavljene v statistični prilogi mesečnega
biltena
Evropske centralne banke (ECB).
Pri tem se uporabi obrestna mera, ki velja dva meseca pred mesecem
nastanka carinskega dolga, za državo članico Skupnosti, kjer je bilo
blago prvič dano v postopek.


Vir: dopis GCU,
“vsi carinski uradi”, akt. št.
911-01/8-1/2004/0320-050, maj/2004
Kompenzacijske obrestiMesecObrestna meraMedbančna obrestna meraMaj 20045,62 %03/2004Junij 20044,99 %04/2004Julij 20044,76 %05/2004Avgust 20044,46 %06/2004September 20044,03 %07/2004Oktober 20044,01 %08/2004November4,07 %09/2004

Primer izračuna kompenzacijskih obresti pri sprostitvi začasno
uvoženega blaga z delno oprostitvijo v prost promet (4053)
:


Datum vnosa v postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo
(5300): 11.05.2004 • Datum sprostitve v prost
  promet
  : 20.07.2004


 • Vrsta blaga: hidravlična
  stiskalnica


 • Tarifna oznaka: 8462915000


 • Vrednost: 100.000 EUR


 • Tečaj: 238,2251


 • Stopnja: 2,7 %Osnova za obračun kompenzacijskih obresti pri sprostitvi blaga v
prost promet (4053) je enaka višini uvoznih dejatev, ki bi se
obračunale, če bi se blago sprostilo v prost promet na dan vnosa v
postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo uvoznih dajatev. Velja
predpostavka, da uvozne dajatve za obdobje začasnega uvoza (2
meseca), v skladu s prvim odstavkom 143. člena Carinskega zakonika,
še niso bile plačane. V primeru, da bi bile že plačane, bi se
odštele od celotnega zneska, ki bi se obračunal pri sprostitvi
v prost promet.


Carina = carinska vrednost x stopnja = 23.822.510 SIT x 0,027 =
643.208 SIT


Kompenzacijske obresti se obračunajo od 01.06.2004 do 31.07.2004,
vzame se trimesečna obrestna mera, ki velja dva meseca pred mesecem
nastanka carinskega dolga (20.07.2004). Pri obračunu se vzame
obrestna mera za mesec maj, ki znaša 4,76 % letno.


Kompenzacijske obresti = 643.208 SIT x 4,76/100 x 2/12 = 5.103 SIT


Vir: dopis GCU,
“vsi carinski uradi”, akt. št. 911-01/144-1/2004,
junij 2004
Povezave:
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih