TRINET

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

1. Komisija obvešča, da se bodo spodaj omenjeni
protidampinški ukrepi, razen če je uveden pregled v skladu z
naslednjim postopkom, iztekli na dan, naveden v spodnji preglednici,
kot je predvideno v členu 3 Uredbe
Sveta (ES) št 311/2002
z dne 18. februarja 2002 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve pri uvozu določenih magnetnih
diskov (3,5-palčne
diskete
) s poreklom iz Hongkonga in Republike Koreje (1)
in v členu 2 Uredbe
Sveta (ES) št 312/2002
z dne 18. februarja 2002 o uvedbi
dokončnih protidampinških dajatev pri uvozu magnetnih diskov
(3,5-palčnih
disket
) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Japonske (2).

2. Postopek

Proizvajalci v Skupnosti lahko vložijo pisno zahtevo za pregled.
Zahteva mora vsebovati zadostne dokaze o tem, da bi umik ukrepov
najverjetneje povzročil nadaljevanje ali ponoven pojav dampinga in
škode.


Če se Komisija odloči za pregled zadevnih ukrepov, bodo uvozniki,
izvozniki, zastopniki države izvoza in proizvajalci v Skupnosti
dobili priložnost za razširitev, izpodbijanje ali pripombe na
zadeve v zahtevi za pregled.

3. Roki

Proizvajalci v Skupnosti lahko na podlagi zgoraj omenjenega oddajo
pisno zahtevo za pregled, namenjeno Evropski Komisiji, Generalnemu
direktoratu za trgovino (Oddelek B-1) J-79 5/17, B-1049 v Bruslju
(3).
Lahko jo pošljejo kadar koli od datuma objave trenutnega
obvestila, ne pa pozneje kot tri mesece pred datumom, omenjenim v
spodnji tabeli.


4. To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta
(ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 (4).


Izdelek


Država/e porekla ali izvoza


Ukrepi


Referenca


Datum poteka


Magnetni diski (mikrodiski 3,5)  • Hongkong


  • Republika Koreja


Protidampinška dajatev


Uredba
Sveta (ES) št 311/2002
(UL L 50, 21.2.2002, str.
13
)


22.2.2006


Magnetni diski (mikrodiski 3,5)  • Ljudska republika Kitajska


  • Japonska


Protidampinška dajatev


Uredba
Sveta (ES) št 312/2002
(UL L 50, 21.2.2002, str.
24
)


22.2.2006
Vir:

Delo s programom TLM – modul TARIC


Primer 1:


Prikaz dokončne proti – dumpinške
dajatve v modulu TARIC pri uvozu 3,5 palčnih disket s poreklom iz
Honkonga:


Delo ►TARIC


Datum: 8.6.2005, Država: HK, Tarifa (TARIC): 8523 20
90 40


V zavihku Anti-dumping se prikaže zvezdica z številom
ukrepov (5). S klikom na zavihek se izpišejo anti-dumpinški
ukrepi:Primer 2:


Prikaz dokončne proti – dumpinške
dajatve v modulu TARIC pri uvozu 3,5 palčnih disket s poreklom iz LR
KItajske:


Delo ►TARIC


Datum: 8.6.2005, Država: CN, Tarifa (TARIC): 8523 20
90 40


V zavihku Anti-dumping se prikaže zvezdica z številom
ukrepov (3). S klikom na zavihek se izpišejo anti-dumpinški
ukrepi:


1 UL
L 50, 21.2.2002, str. 13.
2 UL
L 50, 21.2.2002, str. 24.
3 faks:
(32-2) 295 65 05.
4 UL
L 56, 6.3.1996, str. 1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo
Sveta (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih