TRINET

Obvestilo uporabnikom elektronske izmenjave sporočil

Programska oprema TLM podjetja TRINET Informatika, d.o.o., je že
pripravljena in omogoča izmenjavo podatkov z uporabo elektronskih
sporočil vrste MQ. To velja tako za področje eCarine kot tudi za
področje Intrastata (v nadaljevanju pomeni področje eCarine izmenjavo
podatkov za področje EUL, AES, NCTS, K40, skupno deklaracijo in luške
ladijske manifeste).


Pri uporabnikih naše programske opreme je predviden sočasen
prehod na MQ izmenjavo na obeh področjih.


Opis postopka vključitve v MQ elektronsko izmenjavo podatkov:


1.) Preverjanje pogojev za vključitev v
MQ elektronsko poslovanje


2.) Vključitev področja eCarine v MQ
elektronsko poslovanje


3.) Vključitev področja Intrastat v MQ
elektronsko poslovanje


4.) Uporaba programa Trinet Avtomat


Predlagam Vam, da spremembe nastavitev =ektronske izmenjave
podatkov opravite na računalniku, kjer je nameščen certifikat
osebe, ki je pri uporabniku pooblaščena za urejanje podatkov o
elektronskem poslovanju oz. kjer je nameščen certifikat, ki je
na carini registriran za podpisanje intrastat poročil.


Za pomoč pri vključevanju v elektronsko poslovanje se lahko
obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom oz. pišete
na naš naslov: helpdesk@trinet.si.
Storitev bo obračunana po veljavnem ceniku.

1.) Preverjanje pogojev za vključitev v MQ elektronsko poslovanje


Pogoji za vključitev so: • nameščena TLM verzija 2.46.124.1239 (oz. višja)


 • uporabnik mora uporabljati X400 elektronski predal za
  izmenjavo podatkov, ki je odprt pri posredniku TRINET Informatika,
  d.o.o. (primer: s=imepredala/p=edinet/a=mail/c=si). Možnost
  uporabe predalov drugih posrednikov je v pripravi (predvidoma bo na
  voljo še pred 1.10.2008).Za področje Intrastata ni drugih pogojev, za eCarino pa je
potrebno še: • uporabnik mora imeti sklenjen Dogovor o uporabi sistema za
  elektronsko poslovanje CURS


 • uporabnik oz. njegovi referenti, ki bodo elektronsko
  podpisovali dokumente v imenu uporabnika, morajo imeti nameščena
  kvalificirana digitalna potrdila (certifikate). Ta digitalna
  potrdila morajo biti predhodno prijavljena v e-poslovanju.V primeru, da še niste sklenili dogovora o elektronskem
poslovanju s CURS, se lahko za pomoč pri sklenitvi dogovora obrnete
na naš oddelek za pomoč uporabnikom oz. pišete na naš
naslov: helpdesk@trinet.si.
Storitev bo obračunana po veljavnem ceniku.
2.)
Vključitev področja eCarine v MQ elektronsko poslovanje


Za vključitev eCarine v MQ elektronsko poslovanje je potrebno: • uporabnik oz. oseba, ki je pri uporabniku pooblaščena
  za urejanje podatkov o elektronskem poslovanju
  , se prijavi v
  carinski portal za urejanje podatkov (za vstop v portal se lahko
  uporabi ukaz CIS registracija / Prijava v e-carino)


 • pooblaščena oseba potem z ukazom Uredi pri vseh
  lokacijah v polju Posrednik namesto X400 izbere
  vrednost P002 in ukazom Pripravi dokument potrdi
  spremembo (spremembo podatkov je potrebno podpisati z digitalnim
  potrdilom)


 • hkrati s spremembno podatkov v carinskem portalu je potrebno
  nato spremeniti nastavitve tudi v programu TLM: to se stori z
  ukazom CIS registracija. V polju Način pošiljanja
  se namesto Trinet http izbere Trinet MQPozor! Podatke o načinu izmenjave je potrebno
spremeniti hkrati na carinskem portalu in v programu TLM.
3.)
Vključitev področja Intrastat v MQ elektronsko poslovanje


Za vključitev Intrastata v MQ elektronsko poslovanje je potrebno: • v modulu TLM Intrastat je potrebno izbrati ukaz IS
  registracija


 • vključiti je potrebno polje Pošiljanje neposredno
  iz TLM


 • v polju Način pošiljanja je potrebno namesto
  Trinet http izbrati Trinet MQ


 • v polju Podpisovanje sporočil je potrebno izbrati
  način podpisovanja intrastat poročil (na strežniku ali na
  odjemalcu). Pri izbiri podpisovanja na strežniku (uporaba skupnega
  certifikata) je potrebno izbrati tudi certifikat, ki je na carini
  registriran za podpisovanje intrastat poročilPodatke nato potrdite z ukazom Shrani.
4.) Uporaba
programa Trinet Avtomat


S prehodom na MQ elektronsko izmenjavo delovanje programa Trinet
Avtomat ni več potrebno (pošiljanje in sprejemanje vseh
elektronskih sporočil za področje eCarine in za področje Intrastat se
namreč vrši preko TLM strežnika).
Pripravil: Tomaž Leban


Ljubljana, 24. september 2008


© TRINET Informatika, d.o.o.


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih