TRINET

Obvezna uporaba davčnih blagajn v Sloveniji

Uvedba davčnih blagajn v Republiki Sloveniji

V skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov se v Sloveniji od 02.01.2016 dalje uporablja sistem davčnih blagajn. Sistem davčnih blagajn poteka v obliki potrjevanja računov preko interneta pri Finančni upravi: zavezanec mora podatke o računu pred izdajo računa poslati na Finančno upravo, ki račun potrdi in dodeli enkratno identifikacijsko oznako (EOR), ki jo nato zavezanec izpiše na izdanem računu kot dokazilo, da je bil račun potrjen pri davčnem organu.

Davčno potrjevanje je obvezno za vse račune, ki bodo plačani v gotovini (to velja vse načine plačila razen neposrednih nakazil na transakcijski račun).

Uporabnikom programske opreme Trinet TLM je postopek davčnega potrjevanja izdanih računov na voljo v sklopu TLM modula Fakturiranje (z nameščenim dodatkom Davčna blagajna). Nameščena mora biti verzija 3.82.6.8453 (ali višja)

– – – Kratka navodila za uporabo – – –

1.) Vnos novega računa

Vnos novega računa poteka na enak način kot doslej. V primeru gotovinskega računa se status računa pri shranjevanju spremeni v 10-Pripravljen za davčno potrjevanje.

Za potrebe davčnega potrjevanja računov je dodano novo številčenje računov: številka računa v polju Številka računa se določi samodejno v obliki oznaka poslovnega prostora – oznaka elektronske naprave za izdajo računov – zaporedna številka računa (upoštevajo se nastavitve, ki so določene v internem aktu).

Dosedanje številčenje računov se uporablja za številčenje interne oznake računa (v polju Številka) ter za številčenje računov, ki niso plačani v gotovini (to velja samo v primeru uporabe ločenih števcev za gotovinske in negotovinske račune – če uporabnik uporablja skupen števec, potem so tudi negotovinski računi oštevilčeni z številko računa v skladu z zakonom o davčnem potrjevanju računov).

2.) Izdaja računa (pošiljanje računa na FURS in tiskanje računa)

Izdaja gotovinskega računa kupcu ni možna, dokler račun ni davčno potrjen. Poleg tega se podatki o računu zapišejo v blagajno šele pri postopku davčnega potrjevanja računa.

Postopek davčnega potrjevanja računa se izvede z ukazom Izdaj račun / Izdaj račun (oz. s tipko F12). Račun se zapiše v blagajno, pošlje na FURS in v primeru uspešne potrditve (račun s strani FURS prejme EOR oznako) tudi izpiše. Status računa se spremeni v 9-Potrjeno in natisnjeno.

Če je bil račun uspešno potrjen, izpis računa pa se ne izvede pravilno, se status računa spremeni v 8-Davčno potrjeno. Račun je potrebno natisniti z ukazom Izdaj račun / Natisni.

Če je pri postopku davčnega potrjevanja prišlo do napake, se status računa spremeni v 7-Potrjevanje neuspešno. Račun se v primeru napak v računu popravi in pošlje ponovno, če pa je potrjevanje računa neuspešno zaradi nedelovanja interneta, se račun lahko izda brez EOR oznake z ukazom Izdaj račun / Natisni. Status računa se spremeni v 7-Potrjevanje neuspešno, Tiskano brez EOR (v tem primeru je račun potrebno naknadno potrditi v dveh delovnih dneh).

V primeru, če kupec zahteva kopijo računa, se kopija računa izpiše z ukazom Izdaj račun / Izdaj kopijo računa. Kopije računov so oštevilčene z zaporedno številko kopije, poleg tega se vodi evidenca o vseh izdanih kopijah (datum in ura izpisa posamezne kopije računa).

Postopek davčnega potrjevanja računov bo podrobneje opisan v Navodilu za uporabo Trinet TLM Davčne blagajne (dokument bo na voljo registriranim uporabnikom modula Trinet TLM davčna blagajna).

– – –

Pred začetkom uporabe postopkov davčnega potrjevanja računov morajo biti izpolnjene vse obveznosti zavezanca in izvedeni vsi postopki namestitve Trinet TLM davčne blagajne kot so navedeni v dokumentu Navodila za namestitev Trinet TLM davčne blagajne. Nameščena mora biti verzija 3.82.6.8453 (ali višja)

Programska oprema Trinet TLM davčna blagajna je pripravljena v skladu s predpisano zakonodajo ter tehničnimi specifikacijami davčnega organa (programska oprema zavezancem onemogoča izdajo računov in kopij računov v nasprotju z določbami Zakona o davčnem potrjevanju računov).

Za pomoč pri uporabi Trinet TLM davčne blagajne smo uporabnikom na voljo tudi na dežurni številki (non-stop).


Povezave:

Uvedba davčnih blagajn v Republiki Sloveniji

Za dodatne informacije v zvezi z davčnim potrjevanjem računov pišite na: info@trinet.si

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 2. januar 2016

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih