TRINET

Odloženo plačilo DDV pri uvozu blaga (TLM)

 

 

1.) Odloženo plačilo DDV pri uvozu

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l.RS 90/2015) uvaja poenostavitev obračunavanja in načina plačevanja DDV pri uvozu tako, da se DDV pri uvozu s strani davčnega zavezanca v Sloveniji lahko obračuna preko obračuna DDV oz. na podlagi samoobdavčitve in ne več kot dajatev neposredno ob uvozu blaga.

 

S to poenostavitvijo je davčnemu zavezancu na voljo možnost odloženega plačila DDV: DDV ni potrebno plačevati pri uvozu blaga (s carinsko deklaracijo), temveč se plačilo DDV opravi naknadno preko obračuna DDV (na obrazcu DDV-O). Davčna osnova oz. znesek DDV, ki ga je potrebno plačati ob uvozu, pa je enak ne glede na način plačila.

 

Poenostavitev se nanaša samo na plačilo DDV – vse ostale morebitne dajatve (carina, protidampinške in izravnalne dajatve, trošarine, okoljske dajatve, davek na motorna vozila) se plačuje neposredno pri uvozu blaga tako kot doslej. 

 

Podrobnejše informacije o sistemu odloženega plačila DDV so na voljo v novici:  Odloženo plačilo DDV pri uvozu blaga (zakonodaja)

 

Uporabnike programske opreme Trinet TLM obveščamo, da je za uporabo sistema odloženega plačila DDV potrebno namestiti verzijo 3.90.3.8823.

 

2.) Modul Uvoz – AIS

 

Izpolnjevanje carinske deklaracije za uvoz blaga se v primeru, ko bo DDV plačan kot uvozna dajatev, ne spremeni.

Za uporabo odloženega plačila DDV je potrebno v uvozni deklaraciji označiti opcijo, da se v deklaraciji zahteva sistem odloženega plačila DDV za prejemnika blaga iz polja 8:

 

 

Za posamezne prejemnike blaga se lahko v šifrantu strank vnaprej nastavi željeni način plačila DDV (ali posamezni prejemnik želi odloženo plačilo DDV pri uvozu blaga ali ne). Nastavitev je možno spremeniti pri urejanju podaktov o stranki: na zavihku EUL/AIS, polje Odlog plačila DDV.

 

Za uporabo odloženega plačila DDV je potrebno v polje 44 vpisati še:
• pod šifro Y040 veljavno slovensko identifikacijsko številko za DDV prejemnika blaga iz polja 8
• v primeru sprostitve pošiljke blaga v Slovenijo, prejemnik blaga iz polja 8 pa nima sedeža v Sloveniji, se v polje 44 vpiše slovensko identifikacijsko številko za DDV prejemnika blaga iz polja 8 pod šifro Y040 ter slovensko identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika pod šifro Y042

Program bo v polje 44 dodal šifro Y040 z ID DDV številko prejemnika blaga iz polja 8. Če je v polju 8 vpisan prejemnik, ki nima sedeža v Sloveniji, se v polje 44 doda šifra Y040 in slovenska ID DDV prejemnika blaga (če je vpisana v šifrantu strank na zavihku EUL/AIS pod šifro Y040) ter ID DDV deklaranta iz polja 14 kot davčnega zastopnika pod šifro Y042. V primeru, ko deklarant ni davčni zastopnik prejemnika blaga, se vpiše ID DDV dejanskega davčnega zastopnika. 

 

Program bo nato izpolnil deklaracijo v skladu z zahtevami za uporabo odloženega plačila DDV (v polju 47 se izračunajo vse uvozne dajatve ter označi način plačila za vsako posamezno dajatev ter način plačila G pri dajatvi B00 – DDV).

 

Primerjava izpisa deklaracije (polje 47):

 

 

Odloženo plačilo DDV (način plačila G) pomeni, da bo znesek DDV davčni zavezanec plačal naknadno preko obračuna DDV. Za vse ostale dajatve v polju 47 je potrebno uporabiti način plačila dajatev oz. inštrument zavarovanja tako kot doslej, uporabljeno zavarovanje pa se bo obremenilo za celoten znesek uvoznih dajatev, razen za znesek DDV (dajatev B00).

 

 

3.) Modul Knjigovodski vpisi

 

Navodila za vključitev možnosti uporabe odloženega plačila DDV v modulu Knjigovodski vpisi

I. Dovoljenje

1. odpreti je potrebno šifrant dovoljenj: Šifranti/KV dovoljenja
2. vključiti polje za predlaganje DDV oprostitve:

3. predlaganje deluje le, če je polje za vnos vključeno na fakturi (glej razdelek II)

II. Nastavitev vnosa

1. odpreti je potrebno urejanje nastavitev vnosa: KV/Vnos po meri – nastavitve
2. izbrati je potrebno uvozno fakturo in jo odpreti (ukaz Uredi):

3. na novem oknu se odpre seznam vnosnih polj: 

4. poiskati je potrebno polje Odlog plačila DDV (verjetno bo polje na koncu seznama)
5. s puščicami se polje lahko prestavi višje (na primer – pred valuto)
6. vključiti je potrebno prikaz tega polja (kljukica v polju Vnos)
7. shranite spremembe

 

III. Rezultat

Pri vnosu uvozne fakture je možno izbrati odložen način plačila DDV pri uvozu blaga.


IV. Y040
1. šifra Y040 se avtomatsko kreira iz EORIja (ki je v SI enak ID za DDV) prejemnika

V. Y042
1. šifra Y042 se izpolni le v primeru davčnega zastopanja
2. vpiše se slovenski ID za DDV davčnega zastopanika
3. šifra se vpiše v priloge na glavi fakture

 

 

4.) Modul Carinski računi

 

Modul je pripravljen za možnost uporabe odloženega plačila DDV. Elektronski račun (sporočilo 700), ki ga izda FURS za deklaracijo, kjer bo zahtevan odlog plačila DDV, bo vseboval vse uvozne dajatve, razen DDV. V primeru, ko pa je na deklaraciji zahtevan odlog plačila DDV in je v deklaraciji obračunan samo DDV (vrsta dajatve B00), potem FURS za to deklaracijo ne bo izdal računa.

Znesek DDV po carinski deklaraciji za uvoz blaga, v kateri je bil zahtevan odlog plačila DDV, mora plačati prejemnik blaga sam (preko postopka samoobdavčitve).

Enaka pravila veljajo tudi v primeru, če prejemate carinske račune v papirnati obliki. 

 

 

5.) Modul Fakturiranje

 

Modul je pripravljen za možnost uporabe odloženega plačila DDV. V primeru, če za obračunavanje carinskih deklaracij pri uvozu blaga uporabljate predpripravljene pogodbe, so formule za upoštevanje uvoznih dajatev po carinski deklaraciji prilagojene tako, da se v primeru, ko je na carinski deklaraciji za uvoz blaga zahtevan odlog plačila DDV, upoštevajo vse uvozne dajatve, razen DDV.

Znesek DDV po carinski deklaraciji za uvoz blaga, v kateri je bil zahtevan odlog plačila DDV, mora plačati prejemnik blaga sam (preko postopka samoobdavčitve).

 

 

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

 

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 1. julij 2016

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih