TRINET

Poenostavljeno prijavljanje orožja in vojaške opreme2900. Odredba o določitvi organizacijskih enot carinske službe v
Republiki Sloveniji, preko katerih se lahko uvaža določeno blago Na
podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe o določitvi izpostav, kot
notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji
in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 45/04,
50/05)
izdaja generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije


O D R E D B O o določitvi organizacijskih enot carinske službe
v Republiki Sloveniji, preko katerih se lahko uvaža določeno blago


1. člen


Poenostavljeno prijavljanje ali prijavljanje z opustitvijo plačila
uvoznih dajatev za blago iz 2. člena in četrtega odstavka 3. člena
Uredbe
Sveta (ES) št. 150/2003
z dne 21. januarja 2003 o
opustitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste orožja in vojaško
opremo (UL
L št. 25, z dne 30. 1. 2003, str. 15
) se lahko opravi pri:


– Carinskem uradu Ljubljana: izpostava Terminal Ljubljana
(1913)
, izpostava Letališče Brnik (1034) in
izpostava Pošta Ljubljana (1042) ter


– Carinskem uradu Koper, izpostava Luka Koper (6044).


2. člen


Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije1.


Št. 429-08-7/2005/4


Ljubljana, dne 23. junija 2005.


EVA 2005-1611-0127


Franc Košir l. r. generalni direktor
Povezave: • Odredba o določitvi organizacijskih enot
  carinske službe v Republiki Sloveniji, preko katerih se lahko uvaža
  določeno blago (Uradni
  list RS, št. 66/05
  )


 • Council
  Regulation (EC) No 150/2003 of 21 January 2003 suspending import
  duties on certain weapons and military equipment (OJ
  L 025 , 30/01/2003
  )

 • UREDBA SVETA (ES) št. 150/2003 z dne 21.
  januarja 2003 o opustitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste
  orožja in vojaško opremo
  (UL
  L 025 , 30/01/2003
  )


 • Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih
  organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in
  njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 45/04,
  50/05)


1 Objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 66, z dne 13.7.2005

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih