TRINET

Pogosta vprašanja: Zaključek postopka carinskega skladiščenjaŠtevilka:
910-02/713-1/2004/0310-030


Datum: 12.10.2004


Trinet informatika d.o.o.

Leskoškova 12

Ljubljana


Zadeva: Zaključek postopka
carinskega skladiščenja


Zveza: vaš dopis št. 422-850/78 – CURS-JP, z
dne 19.07.2004


Na Generalni carinski urad ste naslovili dopis, v katerem
sprašujete, kako zaključiti postopek carinskega skladiščenja
pri odpremi oziroma ponovnem izvozu neskupnostnega blaga iz
carinskega skladišča ( tip D, tip A) v drugo državo članico
oziroma nečlanico EU in o načinu izpolnjevanja polj 40 in 21 enotne
upravne listine pri carinskem postopku sprostitve v prost promet iz
carinskega skladišča (postopek »4071«).


Odprema oziroma ponovni izvoz neskupnostnega blaga iz
carinskega skladišča v drugo državo


Če se neskupnostno blago odpremlja iz carinskega skladišča
v drugo državo članico EU, se postopek carinskega skladiščenja
načeloma zaključi s prijavo za skupnostni tranzitni postopek. Kadar
se neskupnostno blago odpremlja iz carinskega skladišča v
drugo carinsko skladišče med državami članicami EU, se ta
odprema blaga lahko opravi tudi v skladu s postopkom prenosa blaga
med cainskimi skladišči (členi 511, 512/1, 513 in 514
izvedbene uredbe) v okviru postopka carinskega skladiščenja,
seveda če ima imetnik dovoljenja za upravljanje carinskega skladišča
to v dovoljenju odobreno in opredeljeno.


Če pa se neskupnostno blago ponovno izvaža iz carinskega skladišča
v državo nečlanico EU se postopek carinskega skladiščenja
zaključi s prijavo za ponovni izvoz in skupnostni tranzitni postopek.
V kolikor ima imetnik dovoljenja za upravljanje carinskega skladišča
v dovoljenju odobren postopek prenosa blaga od carinskega skladišča
do carinskega organa izstopa iz Skupnosti (členi 511, 512/3 in 514
izvedbene uredbe), se ponovni izvoz opravi v okviru postopka
carinskega skladiščenja. V tem primeru se postopek carinskega
skladiščenja zaključi šele takrat, ko blago prijavljeno
na carinski deklaraciji za ponovni izvoz zapusti carinsko območje
Skupnosti.


Izpolnjevanje polja 40 EUL pri postopku »4071«


Pri carinskem postopku sprostitve v prost promet iz carinskega
skladišča (postopek »4071«) se v skladu s
Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 35/04, 48/04, 97/04
in 100/04; v nadaljevanju pravilnik) v polje 40 EUL vpišejo
predpisani podatki iz dokumentov, ki se nanašajo na katerikoli
prejšnji postopek (šifra carinskega organa/vrsta
dokumenta iz šifranta predlistin/številka
dokumenta/leto dokumenta/pozicija/bruto masa). Kot vrsta dokumenta iz
šifranta predlistin se lahko vpisuje šifre 07, 40 ,80
ali 81 v odvisnosti od prejšnjega postopka. Kadar carinski
organ vodi evidence o prejšnjih postopkih (K07, K40), se vpiše
številka dokumenta iz carinske evidence, v ostalih primerih pa
številka dokumenta iz evidence, ki jo vodi imetnik.


Izpolnjevane polja 21 EUL pri postopku »4071«


V skladu s pravilnikom se polje 21 EUL izpolnjuje. V kolikor je
prijavljeno blago prešlo zunanjo mejo Skupnosti na več
prevoznih sredstvih, se polje pusti prazno.Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih