TRINET

Pogosto zastavljena vprašanja s področja DDV
 • Kraj opravljanja storitev, ki jih opravijo
  posredniki – 18/c člen ZDDV (11.05.2005)18/c člen ZDDV opredeljuje določene posebnosti pri
storitvah posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun drugih oseb.


Za opredelitev delovanja v tujem imenu in za tuj
račun je potrebno upoštevati določila Obligacijskega zakonika.
V praksi večkrat prihaja do težav, ker davčni zavezanci ne znajo
opredeliti delovanja v tujem imenu in za tuj račun. Obligacijski
zakonik določa, da:


Odgovor
>>>

 • Pridobitev blaga znotraj skupnosti
  (11.05.2005)Slovenski davčni zavezanec pri pridobitvi blaga iz
druge države članice v osnovo za obračun DDV oz. za samoobdavčitev ne
vključi DDV, ki ga zaračuna davčni zavezanec iz druge države
članice..


Odgovor
>>>

 • Obračunavanje stroškov storitve
  svetovanja (11.05.2005)Naročniku – davčnemu zavezancu s sedežem izven
Slovenije zaračunavamo storitve svetovanja. Skladno z dogovorom mu
posebej zaračunavamo tudi stroške, ki so nastali v zvezi z
opravljanjem teh storitev (potni stroški, dnevnice, čas na
poti,…). Zanima nas obravnavanje teh stroškov iz vidika
določil Zakona o DDV?


Odgovor
>>>

 • Naknadno zmanjšenje davčne osnove za
  obračun DDV (11.05.2005)Zanima nas v katerih primerih si lahko naknadno
zmanjšamo davčno osnovo za obračun DDV?


Odgovor
>>>

 • Prodaja službenega vozila (11.05.2005)Kot družba nameravamo kupiti osebno vozilo. Zanima
nas, ali si lahko v primeru, da od nabavljenega vozila, ki ga
registriramo in potem odjavimo iz prometa in nato prodamo, poračunamo
vstopni DDV?


Odgovor
>>>

 • Obračunavanje stroškov storitve svetovanja
  (11.05.2005)Naročniku – davčnemu zavezancu s sedežem izven Slovenije
zaračunavamo storitve svetovanja. Skladno z dogovorom mu posebej
zaračunavamo tudi stroške, ki so nastali v zvezi z
opravljanjem teh storitev (potni stroški, dnevnice, čas na
poti,…). Zanima nas obravnavanje teh stroškov iz vidika
določil Zakona o DDV?


Odgovor
>>>

 • Prefakturiranje oz. prerazdelitev stroškov (2.
  točka devetega odstavka 21. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka
  27. člena ZDDV in 78. členom PZDDV) (11.05.2005)Storitve in dobave blaga v zvezi z najemom oz.
zakupom nepremičnin, kot npr. dobava vode, električne energije,
plina, energije za ogrevanje, odvoz smeti, so v primeru, če jih
najemodajalec ali upravnik stavbe le prerazdeli najemnikom oz.
lastnikom stavb, neobdavčljive…


Odgovor
>>>

 • Izjava o oprostitvi plačila DDV – prevod v angleški
  jezik (25.02.2005)Izjava v slovenskem jeziku:


“V skladu s 1. točko 31. člena ZDDV je blago oproščeno
plačila davka na dodano vrednost”


Prevod izjave v angleški jezik:


“In accordance with Item 1 Article 31 Law on VAT, supply of
goods is exempt VAT.


Povezava
>>>

Povezava:


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih