TRINET

Poreklo blaga v letu 2004

Uredbe o izvajanju sporazumov za leto 2004 in pravila o poreklu

1. Panevropska kumulacija porekla blaga. Harmonizirana pravila o poreklu:

5685.
Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša
na trgovino, in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko
komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu
3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 132/29.12.2003). Pravila
o poreklu (Protokol 4) so objavljena kot priloga 16 k redbi. Še vedno ni
mogoča kumulacija z materialom iz priloge s poreklom iz Turčije.

5481.
Uredba o izvajanju sporazuma med državami članicami EFTA in Republiko
Slovenijo (Uradni list RS, št. 128/22.12.2003). Pravila o poreklu (Protokol
B) so objavljena kot priloga 5 k uredbi.

5684 Uredba
o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA)
(Uradni list RS, št. 29.12.2003). Pravila o poreklu (Protokol 7) je objavljen
kot priloga 39 k uredbi. Protokol 7a je objavljen kot priloga 40 k uredbi; Hrvaška (ni
v PEK).

5689.
Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Turčijo (Uradni list RS, št. 132/29.12.2003). Pravila o
poreklu (Protokol 3)so objavljena kot priloga 5 k uredbi. Še vedno ni mogoča
kumulacija z materialom iz priloge V. s poreklom iz ES.

5686.
Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Estonijo (Uradni list RS, št. 132/29.12.2003). Pravila o
poreklu (Protokol 2) so objavljena kot priloga 2 k uredbi.

5687.
Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Latvijo ter začasni uporabi sklepa št. 1/2002 skupnega odbora
Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
o Protokolu B k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Latvijo (Uradni list RS, št. 132/29.12.2003). Pravila o poreklu (Protokol
B)

5837.
Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Litvo (Uradni list RS, št. 134/30.12.2003). Pravila o poreklu
(Protokol 3) so objavljena kot priloga 4 k uredbi.

I. Države vključene v sistem panevropske kumulacije
porekla blaga

Država

Protokoli o poreklu blaga

Začetek začasne uporabe

Objavljeno v Uradnem listu
RS

Uredba o začasni uporabi

Zakon o ratifikaciji sporazuma

Oznaka protokola

Protokol za leto

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1

15 držav

Evropske skupnosti

1.1.97

(1.9..1993)

67/96

44/97 – MP št. 13/97

4

67/96

44/97

92/98

107/99

123/00

odlok št. 5142

123/00

111/01

odlok št. 5506

116/02 uredba št. 5624

132/03

uredba 5685

2

4 države EFTE

1.7.95

38/95

66/97 – MP št. 19/97

B

74/96

66/97

92/98

104/99

123/00

uredba št. 5144

110/01

uredba št. 5435

113/02 uredba 5553

128/03

uredba 5481

 

Islandija

            
 

Norveška

            
 

Švica

            
 

Liechenstein

            
 

CEFTA

1.1.96

76/95

48/97 – MP št. 14/97

7

  

92/98

104/99

123/00

uredba 5146

110/01

uredba 5436

113/02 uredba 5552

132/03

uredba 5684

3

Češka

1.1.94

68/93

48/97

7

78/96

48/97

92/98

104/99

    

4

Slovaška

1.1.94

70/93

48/97

7

78/96

48/97

92/98

104/99

    

5

Madžarska

1.7.94

31/94

48/97

7

78/96

48/97

92/98

104/99

    

6

Poljska

1.1.96

76/95

48/97

7

78/96

48/97

92/98

104/99

    

7

Slovenija

            

8

Bolgarija

1.1.97

76/96

1/01 MP št. 1/01

7

76/96

83/97

92/98

104/99

    

9

Romunija

1.7.97

38/97

93/00 MP 26/00

7

38/97

85/97

92/98

104/99

    

12

Latvija

1.8.96

42/96

60/00 MP št. 16/00

B

76/96

85/97

30/99

20/00

125/00

odlok 5236

125/00

111/01

odlok 5509

116/02 uredba 5625

132/03

uredba 5687

13

Litva

1.3.97

9/97

14/01 MP št. 5/01

3

9/97

84/97

17/99

20/00

125/00

odlok 5238

29/02

odlok 1215

116/02 uredba 5626

134/03 uredba
5837

14

Estonija

1.1.97

42/96

5/01 MP št. 2/01

2

76/96

85/97

20/99

20/00

125/00 uredba 5234

111/01 uredba 5502

113/02 uredba 5555

132/03

uredba 5686

15

Turčija

1.6.2000

45/00

36/01 MP št. 11/01

3

45/00

125/00 uredba 5232

110/01 uredba 5438

116/02 uredba 5627

132/03 uredba
5689

II. Samostojni bilateralni sporazumi med RS in državami, ki niso v PEK:

5688.
Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo (Uradni list RS, št. 132/29.12.2003). Pravila
o poreklu (Protokol 3) so objavljena kot priloga 4 uredbe.

5483.
Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo
in Bosno in Hercegovino
(Uradni list RS, št. 128/22.12.2003). Pravila
o poreklu (Protokol 1) so objavljena kot priloga v uredbi. V prilogi VI.
je na strani 17845 nakazana možnost alternativne uporabe posebnih pravil
o poreklu, ki pa se ne uporablja.

5482.
Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Državo Izrael (Uradni list RS, št. 128/22.12.2003). Pravila o poreklu
so objavljena v prilogi 5 k uredbi.

II.Ostale države, s katerimi je
Slovenija sklenila samostojne dvostranske sporazume o prosti trgovini
(niso vključene v diagonalno kumulacijo porekla)

Država

Protokoli o poreklu blaga

Začetek začasne uporabe

Objavljeno v Uradnem listu
RS

Uredba o začasni uporabi

Zakon o ratifikaciji sporazuma

Oznaka protokola

Protokol za leto

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1.1

Hrvaška

1.1.98

85/97

25/99 – MP št. 8/99

3

85/97

25/99

105/99

123/00 odlok št. 5148

110/01 uredba 5437

117/02

uredba 5683 velja do 6.3.03 CEFTA

1.2

Hrvaška (*)

7.3.03

  

7a

23/03

132/03

uredba 5684

2

Makedonija

1.9.96

48/96

81/99 – MP št. 23/99

3

76/96

86/97

81/99

81/99

81/99

MP št. 23/99

53/01,

9/02, MP št.2/02

116/02 uredba 5628

132/03 uredba
5688

3

Izrael

1.9.98

58/98

87/00 MP št. 24/00

3

58/98

87/98

105/99

MP št. 24/00

 

113/02 uredba 5556

128/03 uredba
5482

4

Bosna in Hercegovina

   

1

      

113/02 uredba 5554

128/03 uredba
5483

(*) Opomba: Hrvaška še vedno ni v sistemu PEK. Pri trgovanu s Hrvaško
v okviru CEFTA uporabljamo protokol 7a, ki je objavljen kot priloga 40 k
Uredbi o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA);
Uradni list RS, št. 132/29.12.2003)

TERITORIALNO OBMOČJE SISTEMA PANEVROPSKE KUMULACIJE POREKLA BLAGA


  • EVROPSKA SKUPNOSTAvstrija, Belgija, Danska (brez Grenlandije in Farskih otokov),
Finska, Francija (brez Andore a z Monakom, Korziko, Belle Ile,
Guadelupe, Martinikom), Grčija, Irska, Italija (brez San Marina a z
Livignom in Campione d Italia), Luksemburg, Nemčija (brez
Busingena), Nizozemska, Portugalska (z Azori in Madeiro), Španija
(z arhipelagom Baleari in Kanarskimi otoki, a brez Ceute in Melille),
Švedska (z Olandom in Gotlandom), Velika Britanija (s Severno
Irsko, Shetlandom in otokom Man).  • EFTAIslandija, Kneževina Liechtenstein, Norveška (s
Spitzbergi), Švica (z Busingenom).  • SREDNJE IN VZHODNOEVROPSKE DRŽAVEČeška, Slovaška, Madžarska, Poljska, Slovenija,
Bolgarija, Romunija, Litva, Latvija, Estonija, Turčija.

Viri:

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih