TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. C038 do L033 iz 10. 2. 2016
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
 • C038 (informacije in objave) – 1. februar
  20162016/C 038/13

Zadeva C-44/15: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 26. novembra
2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof –
Nemčija) – Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH &
Co. KG (Predhodno odločanje — Carinska
unija in skupna carinska tarifa
Tarifna
uvrstitev
— Kombinirana nomenklatura — Tarifna
številka 9025 — Pojem „termometer“ —
Indikatorji za enkratno uporabo za izpostavljenost vnaprej
določeni referenčni temperaturi)


10
2016/C 038/28

Zadeva C-152/15: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 23. oktobra
2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação
de Lisboa – Portugalska) – Cruz & Companhia
Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP),
Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL
(Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča —
Kmetijstvo — Skupna ureditev trgov — Uredba (EGS) št.
3665/87 — Člena 4(1) in 13 — Uredba (EGS) št. 2220/85
— Člen 19(1)(a) — Pogoji za sprostitev garancije,
dane za zagotovitev vračila predplačila — Pogoji za
dodelitev nadomestila — Primerna tržna kakovost
izvoženih proizvodov
— Upoštevanje dejstev, ki jih
ugotovi pristojni organ po pregledu, ki se izvede po opravljenem
izvozu in carinjenju blaga, pri dodelitvi nadomestila —
Razlaga sodbe Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432))


19
 • L025 (zakonodaja) – 2. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/133 z dne 1. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


58
Sklep Sveta (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču,
ki se zastopa v imenu Evropske unije v
Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s
Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter
Bosno in Hercegovino na drugi strani, glede nadomestitve
Protokola 2 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma
„izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
z novim protokolom, ki se v zvezi s pravili o poreklu sklicuje na
Regionalno konvencijo o panevro-mediteranskih preferencialnih
pravilih o poreklu


60
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/12 z dne 6.
januarja 2016 o zaključku delnega vmesnega pregleda
protidampinških in izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz
fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih
ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
ali ki so od tam poslani ( UL L 4,
7.1.2016 )


69
 • L027 (zakonodaja) – 3. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU)
2016/137 z dne 26. januarja 2016 o uvrstitvi določenega blaga
v kombinirano nomenklaturo

(zaščita proti soncu na avtomobilskih
vratih – 6303 12 00)


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/140 z dne 2. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


12
 • C040 (informacije in objave) – 3. februar
  20162016/C 040/7

Obvestilo podjetjem, ki nameravajo leta 2017 v Evropsko
unijo uvažati ali iz nje izvažati nadzorovane snovi, ki
tanjšajo ozonski plašč
, in podjetjem, ki nameravajo v letu
2017 te snovi proizvajati ali uvažati za laboratorijsko in
analitsko uporabo bistvenega pomena


8
 • L028 (zakonodaja) – 4. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/144 z dne 3. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


15
 • L029 (zakonodaja) – 4. februar 2016Sklep Sveta (EU) 2016/123 z dne 26. oktobra 2015 o podpisu
Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Kazahstan
na drugi strani, v imenu Evropske unije,
in o njegovi začasni uporabi


1
Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Kazahstan na drugi strani


3
 • L030 (zakonodaja) – 5. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/149 z dne 4. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


20
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2179 z dne 25.
novembra 2015 o začetku pregleda Izvedbene uredbe Sveta (EU) št.
102/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske
republike Kitajske
, kakor je bila razširjena na uvoz jeklenih
vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali
je njihovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne, da se
ugotovi, ali se za določenega korejskega izvoznika lahko odobri
izvzetje iz navedenih ukrepov, odpravijo protidampinške dajatve
pri uvozu njegovih izdelkov in uvede registracija tega uvoza ( UL
L 309, 26.11.2015 )


22
 • C044 (infmacije in objave) – 5. februar 20162016/C 044/5

Obvestilo o dokončni protidampinški dajatvi, ki se uvede na
uvoze citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
– Sprememba naslova družbe, za katero velja individualna
stopnja protidampinške dajatve


8
 • L031 (zakonodaja) – 5. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/157 z dne 5. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


45
 • C048 (informacije in objave) – 8. februar
  20162016/C 048/4

Zadeva C-427/14: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 10. decembra
2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā
Tiesa – Latvija) – Valsts ieņēmumu
dienests/„Veloserviss“ SIA (Predhodno odločanje —
Carinski zakonik Skupnosti — Naknadno preverjanje
deklaracij — Načelo varstva legitimnih pričakovanj —
Omejitev ponovne preučitve rezultatov naknadnega preverjanja v
nacionalnem pravu — Možnost — Odločba v zvezi s prvim
naknadnim preverjanjem — Netočni ali nepopolni podatki, ki
niso bili znani ob sprejetju odločbe)


3
2016/C 048/5

Zadeva C-552/14 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 10. decembra
2015 – Canon Europa NV/Evropska komisija (Pritožba —
Carinska unija in skupna carinska tarifa — Uredba
(EU) št. 861/2010 — Ničnostna tožba — Člen 263,
četrti odstavek, PDEU — Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih
ukrepov — Sprostitev blaga in sporočitev zneska dajatev
— Uporaba poenostavljenega postopka ali postopka
elektronske obdelave podatkov)


4
2016/C 048/5

Zadeva C-552/14 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 10. decembra
2015 – Canon Europa NV/Evropska komisija (Pritožba —
Carinska unija in skupna carinska tarifa — Uredba (EU) št.
861/2010 — Ničnostna tožba — Člen 263, četrti
odstavek, PDEU — Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih
ukrepov — Sprostitev blaga in sporočitev zneska dajatev
Uporaba poenostavljenega postopka ali postopka
elektronske obdelave podatkov
)


4
2016/C 048/6

Zadeva C-553/14 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 10. decembra
2015 – Kyocera Mita Europe BV/Evropska komisija (Pritožba —
Carinska unija in skupna carinska tarifa — Uredba (EU) št.
861/2010 — Ničnostna tožba — Člen 263, četrti
odstavek, PDEU — Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih
ukrepov — Sprostitev blaga in sporočitev zneska dajatev
Uporaba poenostavljenega postopka ali postopka
elektronske obdelave podatkov
)


4
2016/C 048/9

Zadeva C-183/15: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 10. decembra
2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht
Düsseldorf – Nemčija) – TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen
(Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa —
Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura —
Tarifna podštevilka 9027 10 10 — Ultravijolični
aerodinamični merilnik — Ročni števec delcev
)


6
 • L032 (zakonodaja) – 9. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/167 z dne 8. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


151
 • C049 (informacije in objave) – 9.februar
  20162016/C 049/8 – Obvestilo o veljavnih protidampinških
ukrepih v zvezi z uvozom amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije
v Unijo
: sprememba imena družbe, za katero velja zaveza


6
 • L033 (zakonodaja) – 10. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/174 z dne 9. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


10
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/176 z dne 9. februarja
2016 o ustavitvi protidampinškega postopka za uvoz vinske
kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki jo proizvaja
Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd


14
Popravek Sklepa Skupnega odbora EU-Švica št. 2/2016 z dne
3. decembra 2015 o spremembi Protokola 3 k Sporazumu med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o opredelitvi
pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega
sodelovanja
[2016/121] ( UL L 23, 29.1.2016 )


38
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 10. februar 2016

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih