TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L034 do L037 iz 12. 2. 2016
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L035 (zakonodaja) – 11. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/179 z dne 10. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9
  • L036 (zakonodaja) – 11. februar 2016Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/155 z dne 29. septembra
2015 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 1233/2011
Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi
nekaterih smernic na področju uradno podprtih
izvoznih
kreditov


1
  • C052(informacije in objave) – 11. februar
    20162016/C 052/3

Sklep Komisije z dne 8. februarja 2016 o sklenitvi, v imenu
Evropske skupnosti za atomsko energijo, Protokola k
Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in
Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi
strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k
Evropski uniji


3
2016/C 052/4

Sklep Komisije z dne 8. februarja 2016 o sklenitvi Protokola k
Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Črno goro na drugi strani zaradi upoštevanja
pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
, v imenu Evropske
skupnosti za atomsko energijo


5
2016/C 052/5

Sklep Komisije z dne 8. februarja 2016 o sklenitvi, v imenu
Evropske skupnosti za atomsko energijo, Protokola k
Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Albanijo na drugi strani zaradi upoštevanja
pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji


7
2016/C 052/6

Sklep Komisije z dne 8. februarja 2016 o sklenitvi, v imenu
Evropske skupnosti za atomsko energijo, Protokola k
Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Srbijo na drugi strani zaradi upoštevanja
pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji


9
2016/C 052/16

Popravek Obvestila o začetku delnega vmesnega pregleda
protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz navojnega
litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s
poreklom iz
Ljudske
republike
Kitajske
in
Tajske ( UL C 392, 25.11.2015 )


27
  • L037 (zakonodaja) – 12. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/181 z dne 10. februarja
2016 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih
hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla

s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske in Ruske
federacije


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/184 z dne 11. februarja
2016 o razširitvi dokončne izravnalne dajatve, uvedene z
Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1239/2013 na uvoz fotonapetostnih
modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih
delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki
so od tam poslani, na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega
silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic),
poslanih iz Malezije ali s Tajvana, ne glede na to, ali so
deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije in Tajvana ali ne


56
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/185 z dne 11. februarja
2016 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene
z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1238/2013, na uvoz
fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih
ključnih sestavnih delov (tj. celic), poslanih iz Malezije ali s
Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s
poreklom iz Malezije in Tajvana
ali ne


76
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/186 z dne 11. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


97
  • C055 (informacije in objave) – 12. februar
    20162016/C 055/36 – Zakonodajna resolucija Evropskega
parlamenta z dne 22. maja 2013 o osnutku sklepa Sveta o sprejetju
Sporazuma med Evropsko unijo in Kanado o carinskem sodelovanju
pri varnosti dobavne verige
(11362/2012– C7-0078/2013 –
2012/0073(NLE))


144
2016/C 055/40 –
P7_TA(2013)0217 – Carinski zakonik Skupnosti glede datuma začetka
njegove uporabe ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega
parlamenta z dne 23. maja 2013 o predlogu uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 450/2008 o
carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik)
glede datuma začetka njene uporabe (COM(2013)0193 –
C7-0096/2013 – 2013/0104(COD))


194
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 12. februar 2016

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih