TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L040 do L045, iz 20. 2. 2016
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
 • L040 (zakonodaja) – 17. februar 2016Uredba Sveta (EU) 2016/214 z dne 15. februarja 2016 o
spremembi Uredbe (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih
ukrepih proti Zimbabveju


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/218 z dne 16. februarja
2016 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih
omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju


7
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/219 z dne 16. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9
Sklep Sveta (SZVP) 2016/220 z dne 15. februarja 2016 o
spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti
Zimbabveju


11
 • C061 (informacije in objave) – 17. februar
  20162016/C 061/3

Obvestilo osebam, subjektom in organom, za katere veljajo
omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/101/SZVP, kot je bil
spremenjen s Sklepom Sveta 2016/220, in Uredbe Sveta (ES) št.
314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju


2
2016/C 061/4

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in
za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (ES) št.
314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju


3
 • L041 (zakonodaja) – 18. februar. 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/223 z dne 17. februarja
2016 o uvedbi postopka za oceno nekaterih zahtevkov za
tržnogospodarsko obravnavo ter individualno obravnavo
kitajskih in vietnamskih proizvajalcev izvoznikov ter izvajanju
sodbe
Sodišča v združenih zadevah C-659/13 in C-34/14


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/226 z dne 17. februarja
2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 999/2014 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve na uvoz amonijevega nitrata s
poreklom iz Rusije
po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu
s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009


13
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/227 z dne 17. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


17
 • C062 (informacije in objave) – 18. februar
  20162016/C 062/5 – Menjalni tečaji
eura

(tečajna lista za določanje carinske
vrednosti blaga za mesec marec 2016)


5
2016/C 062/7 – Obvestilo o začetku protidampinškega
postopka za uvoz nekaterih vrst lahkega termoreaktivnega papirja
s poreklom iz Južne Koreje


7
 • L044 (zakonodaja ) – 19. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/236 z dne 18. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9
Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009
o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso
članice Evropske skupnosti ( UL L 188, 18.7.2009 )


20
Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra
2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso
članice Evropske skupnosti ( UL L 343, 22.12.2009 )


20
 • C064 (informacije in objave) – 19. februar
  20162016/C 064/5

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz natrijevega glukonata s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske, omejenega na kitajskega
proizvajalca izvoznika, družbo Shandong Kaison


4
 • C065 (informacije in objave) – 19. februar
  20162016/C 065/32

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. junija
2013 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic
intelektualne lastnine s strani carinskih organov
in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 (06353/1/2013 –
C7-0142/2013 – 2011/0137(COD))


190
 • L045 (zakonodaja) – 20. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/240 z dne 19. februarja
2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


6
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/241 z dne 19. februarja
2016 o preklicu odložitve vlaganja zahtevkov za uvozna
dovoljenja v okviru tarifnih kvot
, odprtih z Uredbo (ES) št.
891/2009 v sektorju sladkorja


9
Sklep Sveta (EU) 2016/243 z dne 12. februarja 2016 o podpisu
Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko
republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom
XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994
glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške
v okviru njenega pristopa k Evropski uniji
, v imenu Evropske
unije


12
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/236 z dne 18.
februarja 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave ( UL L
44, 19.2.2016 )


44
 • C067 (informacije in objave) – 20. februar
  20162016/C 067/4 – Obvestilo Komisije v
zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije o
pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali
protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno
kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji


8
2016/C 067/8 – Popravek Obvestila o začetku
protidampinškega postopka za uvoz nekaterih priborov (fitingov)
za varjenje cevi iz nerjavnega jekla, dokončanih ali
nedokončanih, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana

( UL C 357, 29.10.2015 )


20
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 22. februar 2016

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih