TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L050 do L058, iz 4. marca 2016Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L050 (zakonodaja) – 26. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/261 z dne 24. februarja
2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo
reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc
ter za albumine iz jajc


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/262 z dne 25. februarja
2016 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz aspartama
s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


4
  • L052 (zakonodaja) – 27. februar 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/278 z dne 26. februarja
2016 o razveljavitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene
na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena
na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla,
poslanih iz Malezije
, ne glede na to, ali so deklarirani kot
izdelki s poreklom iz Malezije ali ne


24
Popravek Uredbe Sveta (EU) 2015/2265 z dne 7. decembra 2015 o
odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot
Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2016–2018
( UL L 322, 8.12.2015 )


36
  • L053 (zakonodaja) – 1. marec 2016Izvedbena uredba Komisije (EU)
2016/283 z dne 24. februarja 2016 o uvrstitvi določenega blaga
v kombinirano nomenklaturo

(„LED-svetilka z bleščicami“
– 3926 40 00
)


1
  • L055 (zakonodaja) – 2. marec 2016Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/295 z dne 1. marca 2016 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


12
  • L057 (zakonodaja) – 3. marec 2016Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/299 z dne 2. marca 2016 o
zaustavitvi protidampinških postopkov v zvezi z uvozom
silicij-mangana s poreklom iz Indije


8
  • L058 (zakonodaja) – 4. marec 2016Izvedbena uredba Komisije (EU)
2016/302 z dne 25. februarja 2016 o uvrstitvi določenega blaga
v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek v obliki plastične risalne
plošče – 9503 00 95
)


21
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/306 z dne 3. marca 2016 o
spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1283/2014 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterega železnega ali
jeklenega pribora (fitingov) za cevi s poreklom iz Republike
Koreje in Malezije
po vmesnem pregledu v skladu s členom
11(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009


38
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 4. marec 2016

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih