TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L108 do L121 iz 14. maja 2015

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
 • L 108 (zakonodaja) – 25. april 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/660 z dne 27. aprila 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


5
 • L110 (zakonodaja) – 29. april 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/663 z dne 28. aprila 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9
 • L 111 (zakonodaja) – 30. april 2015Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/675 z dne 26. februarja
2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 673/2005 o vzpostavitvi
dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih
držav Amerike


16
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/676 z dne 23. aprila 2015
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(opornica – stabilizator
zapestja – KN 6307 90 10)


18
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/677 z dne 23. aprila 2015
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(kovinsko podnožje mize – KN 9403 90
10 – kovinski deli pohištva)


21
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/678 z dne 29. aprila 2015
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih
ravni za dodatne dajatve za paradižnik, kumare, namizno
grozdje, marelice, češnje razen višenj, breskve, vključno z
breskvami sorte brugnon in nektarinami, ter slive


24
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/680 z dne 29. aprila 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


28
2015/C 143/04

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije


3
2015/C 143/13

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz
armaturnih palic iz jekla z visoko odpornostjo proti utrujenosti
s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


12
 • L 113 (zakonodaja) – 1. maj 2015Sklep Sveta (EU) 2015/702 z dne 13. julija 2007 o podpisu in
začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o
pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani,
zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije,
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike
Madžarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike k Evropski uniji


1
Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani
ter Libanonsko republiko na drugi strani, zaradi
upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije,
Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije,
Republike Litve, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike k Evropski uniji


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/706 z dne 30. aprila 2015
o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim
ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/82 na
uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske z
uvozom citronske kisline, poslane iz Malezije, ne glede na to,
ali je deklarirana kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne, in
o registraciji takega uvoza


38
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/708 z dne 30. aprila 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


46
Sklep Sveta (EU) 2015/709 z dne 21. aprila 2015 o stališču,
ki se v imenu Evropske unije sprejme v Pridružitvenem svetu
EU-Turčija glede nadomestitve Protokola 3
k Sklepu št. 1/98
Pridružitvenega sveta ES-Turčija o trgovinskem režimu za
kmetijske proizvode o opredelitvi pojma „izdelki s
poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja z novim
protokolom, ki se v zvezi s pravili o poreklu sklicuje na
Regionalno konvencijo o pan-evro-mediteranskih preferencialnih
pravilih o poreklu


48
Sklep Sveta (EU) 2015/710 z dne 21. aprila 2015 o stališču,
ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru,
ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo za premog in
jeklo ter Republiko Turčijo o trgovini z izdelki, zajetimi s
Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo,
glede nadomestitve Protokola 1 k navedenemu sporazumu o
opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih
upravnega sodelovanja z novim protokolom, ki se v zvezi s pravili
o poreklu sklicuje na Regionalno konvencijo o
pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu


53
 • L 114 (zakonodaja) – 5. maj 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/712 z dne 28. aprila 2015
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 103/2012 o uvrstitvi
določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Nesestavljeni modularni zaslon (t.
i. ‚LED-stena – 8528 59 39)


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/713 z dne 4. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


4
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/714 z dne 24. aprila 2015
o veljavnosti nekaterih zavezujočih tarifnih informacij
(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 2888)


6
 • L 115 (zakonodaja) – 6. maj 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/726 z dne 5. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


34
 • L 116 (zakonodaja) – 7. maj 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/729 z dne 6. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


3
 • L 117 (zakonodaja) – 8. maj 2015Sklep Sveta (EU) 2015/733 z dne 9. oktobra 2014 o podpisu
Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in
sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
na eni strani in Republiko Južno Afriko
na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski
uniji v imenu Evropske unije in njenih držav članic ter o njegovi
začasni uporabi


1
Dodatni protokol k Sporazumu o trgovini, razvoju in
sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi zaradi
upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/736 z dne 7. maja 2015 o
prepovedi vnosa osebkov nekaterih prostoživečih živalskih in
rastlinskih vrst v Unijo


25
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/737 z dne 7. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


45
 • L 118 (zakonodaja) – 9. maj 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/742 z dne 8. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


4
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/743 z dne 8. maja 2015 o
določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v
zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 4. do 5. maja 2015
v okviru tarifnih kvot
, ki so z Uredbo (ES) št. 1918/2006
odprte za oljčno olje s poreklom iz Tunizije, ter o odložitvi
vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja za mesec maj 2015


6
 • L 119 (zakonodaja) – 12. maj 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/748 z dne 11. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


23
 • L 120 (zakonodaja) – 13. maj 2015Informacija o podpisu Protokola k Evro-mediteranskemu
sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko
na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike,
Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski
uniji


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/763 z dne 12. maja 2015 o
uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih zrnato
usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za
elektropločevine s poreklom iz Ljudske republike Kitajske,
Japonske, Republike Koreje, Ruske federacije in Združenih držav
Amerike


10
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/764 z dne 12. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


44
Sklep Sveta (EU) 2015/765 z dne 7. maja 2015 o stališču, ki
se ga sprejme v imenu Evropske unije v okviru Skupnega odbora,
ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo na eni strani
ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi
strani, glede nadomestitve Protokola 3 k navedenemu sporazumu o
opredelitvi pojma „proizvodi s poreklom“ in o načinih
upravnega sodelovanja z novim protokolom, ki se glede pravil o
poreklu sklicuje na Regionalno konvencijo o
pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu


46
Sklep Komisije (EU) 2015/766 z dne 12. maja 2015 o
posodobitvi Priloge A k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo
in Kneževino Monako


50
 • L 121 (zakonodaja) – 14. maj 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/770 z dne 13. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


5
2015/C 161/06

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov


8
2015/C 161/07

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz
nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom
iz Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije


9
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 14. maj 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih