TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L122 do L127 iz 27. maja 2015Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 122 (zakonodaja) – 19. maj 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/776 z dne 18. maja 2015 o
razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo
Sveta (EU) št. 502/2013 na uvoz koles s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, na uvoz koles, poslanih iz Kambodže in
Pakistana ter s Filipinov, ne glede na to, ali so deklarirana kot
izdelki s poreklom iz Kambodže ali Pakistana ali s Filipinov ali
ne


4
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/777 z dne 18. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


29
  • L123 (zakonodaja) – 19. maj 2015Uredba (EU) 2015/753 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.
aprila 2015 o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz
Turčije v Unijo


23
Uredba (EU) 2015/754 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.
aprila 2015 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih
tarifnih kvot Unije za visoko kakovostno goveje meso ter za
prašičje meso, perutninsko meso, pšenico in soržico, otrobe,
pelete in druge ostanke


27
Uredba (EU) 2015/755 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.
aprila 2015 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih
držav


33
Uredba (EU) 2015/756 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.
aprila 2015 o začasni opustitvi določenih koncesij v zvezi z
uvozom kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo


50
2015/C 162/09

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz biodizla s poreklom iz
Združenih držav Amerike, kakor so bili razširjeni na uvoz, poslan
iz Kanade
, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz
Kanade ali ne


9
2015/C 162/10

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz biodizla s poreklom iz
Združenih držav Amerike, kakor so bili razširjeni na uvoz, poslan
iz Kanade
, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz
Kanade ali ne


13
  • L 124 (zakonodaja) – 20. maj 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/781 z dne 19. maja 2015 o
odprtju in upravljanju tarifnih kvot Unije za ribe in ribiške
proizvode s poreklom iz Republike Srbije


4
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/782 z dne 19. maja 2015 o
spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 917/2011 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz keramičnih ploščic s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
, ter vključitvi ene družbe na seznam
proizvajalcev iz Ljudske republike Kitajske iz Priloge I


9
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/783 z dne 19. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


11
  • L 125 (zakonodaja) – 21. maj 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/787 z dne 19. maja 2015 o
uvedbi začasne protidampinške dajatve za uvoz kalijevega
acesulfama s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in kalijevega
acesulfama s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki ga
vsebujejo nekateri pripravki in/ali zmesi


15
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/788 z dne 20. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


34
  • L 126 (zakonodaja) – 22. maj 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/796 z dne 21. maja 2015 o
spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za
Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj,
območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz
nekaterih perutninskih proizvodov
v Unijo ali njegov tranzit
skozi Unijo, v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco po
nadaljnjih izbruhih v navedeni državi ( 1 )


9
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/797 z dne 21. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


17
2015/C 168/03

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(4202 31 00 do 4202 39 00 Izdelki, ki se običajno nosijo v
žepu ali v ročni torbici

Te tarifne podštevilke zajemajo tudi etuije
za mobilne telefone, ki se glede na svojo naravo in obliko
običajno nosijo v žepu ali v ročni torbici
)


3
  • L 127 (zakonodaja) – 22. maj 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/797 z dne 21. maja 2015 o
določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


17
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 22. maj 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih