TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L144 do L150 iz 17. junija 2015Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 144 (zakonodaja) – 10. junij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/885 z dne 9. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


10
  • L146 (zakonodaja) – 11. junij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/889 z dne 10. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


3
  • L147 (zakonodaja) – 12. junij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/898 z dne 11. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


14
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/903 z dne 10. junija 2015
o ukrepu prepovedi dajanja v promet motorne kose proizvajalca
NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd Kitajska
, ki ga je sprejela Španija
v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 3800) ( 1 )


23
2015/C 194/04

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških
ukrepov za uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske


4
  • L148 (zakonodaja) – 13. junij 2015Sklep Sveta (EU) 2015/904 z dne 17. decembra 2014 o podpisu v
imenu Evropske unije in o začasni uporabi Protokola k
Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Ljudsko demokratično republiko Alžirijo
na drugi strani o
okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično
republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske
demokratične republike Alžirije v programih Unije


1
Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani
ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo
na drugi strani o
okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično
republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske
demokratične republike Alžirije v programih Unije


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/910 z dne 12. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


23
2015/C 198/38 – Zadeva T-169/12: Sodba Splošnega sodišča z
dne 28. aprila 2015 – CHEMK in KF/Svet (Damping —
Uvoz fero-silicija s poreklom med drugim iz Rusije —
Delni vmesni pregled — Izračun stopnje dampinga

Spremenjene okoliščine — Trajnost)


29
2015/C 198/39 – Zadeva T-432/12: Sodba Splošnega sodišča z
dne 30. aprila 2015 – VTZ in drugi/Svet (Damping —
Uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz
Rusije in Ukrajine — Dokončna protidampinška dajatev

Pregled zaradi izteka — verjetnostjo ponovnega pojava škode
— Interes Unije — Očitna napaka pri presoji —
Obveznost obrazložitve)


30
2015/C 198/40 – Združeni zadevi T-558/12 in T-559/12: Sodba
Splošnega sodišča z dne 29. aprila 2015 – Changshu City
Standard Parts Factory in Ningbo Jinding Fastener/Svet (Damping —
Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s
poreklom iz Kitajske — Sprememba uredbe o dokončni
protidampinški dajatvi
— Člen 2(10) in (11) Uredbe (EU)
št. 1225/2009 — Izračun stopnje dampinga —
Prilagoditve — Obveznost obrazložitve)


30
  • L149 (zakonodaja) – 16. junij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/918 z dne 15. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


13
Sklep št. 1/2015 Skupnega odbora EU-EFTA o poenostavitvi
formalnosti pri blagovni trgovini z dne 11. maja 2015 glede
povabila nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, da
pristopi h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti pri blagovni
trgovini
[2015/920]


21
Sklep št. 1/2015 Skupnega odbora EU-EFTA o skupnem tranzitu z
dne 11. maja 2015 glede povabila nekdanji jugoslovanski
republiki Makedoniji za pristop h Konvenciji o skupnem tranzitnem
postopku
[2015/921]


22
2015/C 199/02 – Obvestilo o
izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Nekateri sistemi za pregled tovora – LR
Kitajska – Protidampinška dajatev)


2
2015/C 199/03 – Obvestilo o
bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Nekateri izdelki iz brezkončnih
steklenih vlaken – LR Kitajska – Protidampinška dajatev)


3
  • L150 (zakonodaja) – 17. junij. 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/925 z dne 16. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


17
Sklep Sveta (EU) 2015/926 z dne 16. marca 2015 o stališču, ki
se sprejme v imenu Evropske unije v okviru Pridružitvenega sveta,
ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni
strani ter Republiko Tunizijo
na drugi strani, glede
sprejetja priporočila o izvajanju akcijskega načrta EU-Tunizija
(2013–2017), ki uveljavlja privilegirano partnerstvo


19
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 17. junija 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih